Veenendaal houdt miljoenen over door onderbesteding Wmo en Jeugd en participatie

Array

“Duizend euro winst op elke Wmo-cliënt”
De gemeente Veenendaal heeft in de jaarstukken 2015 een positief saldo van € 6,8 miljoen. Vooral door onderbesteding voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugd zorgen voor het positieve saldo.

Vanaf 1 januari 2015 voert de gemeentelijke overheid nieuwe taken uit op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugd en participatie. Vanwege het ontbreken van vergelijkingscijfers van de jaren daarvoor is een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten. In de tweede bestuursrapportage over 2015 was al een onderbesteding te zien . Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een onderbesteding van € 4,5 miljoen voor de Wmo en € 700.000 voor de jeugd.

In december 2015 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om gelden, met een maximum van € 3 miljoen, te reserveren voor het sociaal domein. Het college geeft hier in de jaarstukken uitvoering aan en brengt € 3 miljoen ten gunste aan de reserve sociaal domein.De resterende positieve gelden worden grotendeels toegevoegd aan de algemene reserve.

Sinds 1 januari 2015 krijgen gemeenten geld van het Rijk om zelf de zorg voor inwoners te betalen en te regelen. In het eerste jaar gaf Veenendaal 4,5 miljoen euro minder uit aan wmo-zorg dan begroot. Veenendaal heeft flinke eigen bijdrage voor zorg ingevoerd. Uit een kleine rondgang van de redactie van MedicalFacts blijkt dat niet iedereen goede zorg krijgt zonder extra kosten in Veenendaal. Veenendalers hebben te maken met forse verhogingen  in de eigen bijdrage. Zuur, als nu blijkt dat zo veel geld over blijft.

Oorzaak van het overschot is in belangrijke mate de veel hogere eigen bijdrage in de Wmo. Cliënten moesten van de ene op de andere dag vele honderden tot zelfs duizenden euro’s per jaar meer voor hun Wmo-voorziening betalen. Zo hoog zelfs dat zij voorzieningen die hen door zorgdeskundigen zijn toegewezen niet meer volledig (kunnen) afnemen en zorg gaan mijden.

De onderbestededing van de wmo leidde tot vragen en een motie in de gemeenteraad. Een motie van vier partijen vroeg om de bestedingen in het kader van de wet Wmo te onderzoeken en mensen met terugwerkende kracht financieel te ondersteunen. De motie hierover haalde het echter niet. Veenendaal lijkt niet van zins om de 3 miljoen euro die over is gebleven op de zorg, terug te geven aan de burger.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen