Ook rol MSD in Thyraxtekort door IGZ onderzocht

Array

Stand van zaken IGZ onderzoek Thyrax
Thyrax (levothyroxine) is in de sterkte 25 mg vanaf februari 2016 niet meer beschikbaar op de Nederlandse markt. Aspen Pharma Trading Limited (Dublin, Ierland) is de houder van de Nederlandse handelsvergunning. Het tekort is ontstaan als gevolg van de verhuizing van een productielocatie. Vanwege de grote patiëntengroep en het grote marktaandeel van Thyrax in Nederland, de gevolgen voor gebruikers bij omzetting naar vervangende medicatie en de als laat ervaren bekendwording heeft dit tekort voor onrust bij patiënten gezorgd. Gezien de impact van het Thyrax tekort heeft de IGZ besloten om een onderzoek te starten naar de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het tekort. Daarbij toetst de IGZ of de handelsvergunninghouder heeft gehandeld conform de Geneesmiddelenwet.

Het onderzoek van de IGZ is afgerond en de direct betrokken partijen (Aspen, MSD en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) hebben enkele weken geleden het conceptrapport naar aanleiding van het onderzoek ontvangen. Van deze partijen is inmiddels een reactie ontvangen wat betreft feitelijke onjuistheden. Deze reacties zijn, waar van toepassing, verwerkt in het definitieve rapport dat op 1 juni 2016 is verstuurd aan dezelfde betrokkenen, zo blijkt uit de ‘Kamerbrief over stand van zaken werkgroep geneesmiddelentekorten’. Partijen kunnen nog bezwaar maken tegen openbaarmaking. De minister beschikt niet over het rapport en wacht de openbaarmaking door de IGZ af.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen