Is er sprake van relatieve onbevoegdheid en onbekwaamheid op het gebied van kwetsbare ouderen

Reactie op artikel “Reactie ActiZ op IGZ-rapport: gezamenlijke aanpak nodig voor kwaliteitsverbetering verpleeghuizen”
Van Ton Bakker, lector Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief bij Hogeschool Rotterdam.

In de reactie van ActiZ, maar ook in het rapport van IGZ zelf, ontbreekt een essentieel besef. Uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw weten we dat de opleidingen van artsen (basis en medisch specialisten), hbo-verpleegkundigen en verzorgenden ernstig te kort schieten op het gebied van kwetsbare ouderen, een groep waartoe ouderen in het verpleeghuis zeker behoren.

Kennis- en kundecriteria

Voor een deel wordt gewerkt aan het inhalen van deze achterstand. Maar voor nu betekent dit een grote kennis- en kundekloof. Daarnaast speelt dat voor de herregistratie nauwelijks inhoudelijke kennis- en kundecriteria van toepassing zijn. Dit houdt, vanuit dit perspectief, in dat er sprake is van relatieve onbevoegdheid en onbekwaamheid op het gebied van kwetsbare ouderen.

Dit zien we terug in de kwaliteitsproblemen, maar ook in de geringe resultaten bij wetenschappelijk onderzoek in het kader van het NPO. Hierbij komt nog, dat op het gebied van management, zowel bestuurders als managers steeds minder thuis zijn op inhoudelijk terrein en daarom moeite hebben op deze inhoud te sturen.

Bij elkaar opgeteld leidt dit tot een gebrekkig fundament voor duurzame kwaliteit van zorg. Hoeveel liefde, warmte en energie er ook in gestoken wordt. Aan dit laatste is gelukkig geen gebrek, maar het maskeert de fundamentele tekortkomingen, die wij bij de gezondheidszorg voor bijvoorbeeld kinderen niet zouden accepteren.

Laten we voorkomen dat alle inspanningen en goede bedoelingen blijven wegzinken en laten we niet meer op drijfzand bouwen. Laten we de fundamenten in orde gaan maken, zoals inmiddels de KNMG via het College van Geneeskundige Specialisten voor medisch specialisten realiseert.

Bovenstaande heb ik onlangs namens V&VN en Verenso mogen presenteren aan de Taskforce Waardigheid en Trots. Hierop werd positief gereageerd door de aanwezigen: “we hebben het weer over de inhoud!”

Met vriendelijke groet,

Dr. T.J.E.M. (Ton) Bakker (SO)
Lector Functiebehoud Ouderen
Psychogeriater

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente artikelen

Falsified Medicine Directive schoolvoorbeeld overbodige Europese regelgeving

Geneesmiddelen & Beleid Opinie & Beschouwing - 11 februari , 2019 - 08:57