Startende huisarts wil samen praktijk overnemen, veel solopraktijken komen vrij

0
739
Startende wil samen overnemen, terwijl vooral solopraktijken vrijkomen

Startende huisartsen, maar ook startende tandartsen en apothekers hebben voorkeuren die niet goed aansluiten bij de praktijkplekken die vrijkomen. Daardoor kan praktijkovername een probleem worden als vraag en aanbod in disbalans zijn. Dat blijkt uit een onderzoek dat het NIVEL uitvoerde in opdracht van de Rabobank. Zowel huisartsen, tandartsen en apothekers die een praktijk willen overnemen, als zij die hun praktijk willen overdragen, zijn onderzocht en met elkaar vergeleken.

Matching is niet vanzelfsprekend

Startende huisartsen zijn voor het overgrote deel vrouw, en willen bij voorkeur samen met één of meerdere partners een duo- of groepspraktijk overnemen. De huidige praktijkhoudende huisartsen zijn daarentegen voornamelijk man, solist, en willen bij voorkeur hun praktijk aan één opvolger overdragen. Deze verschillen tussen starters en stoppers zijn bij tandartsen en apothekers kleiner, maar knelpunten kunnen ook op deze overnamemarkten gaan spelen. Net als bij huisartsen zal bij deze beroepsgroepen de uitstroom van mannelijke praktijkhouders sneller gaan groeien dan de instroom van vrouwelijke praktijkzoekers. Wat betreft locatie valt op dat driekwart van de startende apothekers voorkeur heeft voor vestiging in een gezondheidscentrum, tegen minder dan 20% van de startende huisartsen en tandartsen.

Investering en financiering

Tussen de beroepsgroepen bestaan verschillen over het vragen van goodwill. Bij een kwart van de startende en stoppende huisartsen stuit dit op principiële bezwaren, bij tandartsen en apothekers is dat niet het geval. Praktijkhoudende en praktijkzoekende tandartsen en apothekers zeggen hierover zelf te onderhandelen, maar gemiddeld een derde laat dit ook doen door een adviseur. Daarnaast zouden apothekers het relatief aantrekkelijk vinden om als ex-eigenaar te blijven investeren in de praktijk; ook startende apothekers vinden dit een aantrekkelijke financieringsoptie.

Praktijkovername vergt informatie en advies

Zowel startende als stoppende praktijkhouders in de eerste lijn vinden voorbereiding, informatie en advies bij praktijkovername essentieel. Praktijkhouders maken het meeste gebruik van ondersteuning en advies in het onderhandelingsproces, ook om hun privé- en zakelijke belangen af te stemmen. Startende praktijkzoekers zijn vaker op zoek naar informatie. Vooral startende huisartsen geven aan onvoldoende geïnformeerd te zijn voor een praktijkovername. Zij hebben een zeer brede behoefte aan ‘hoe het één en ander in zijn werk gaat’, niet in de laatste plaats financieel. Wat dit betreft geven startende tandartsen en apothekers vaker aan voldoende geïnformeerd te zijn.

Onderzoek naar praktijkoverdracht in de toekomst steeds relevanter

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een web- en schriftelijke enquête die in het voorjaar van 2016 door in totaal meer dan 1.000 huisartsen, tandartsen en apothekers is ingevuld. Een selectie daarvan heeft meegedaan aan een online focusgroep waarin zij reageerden op verschillende discussievragen. Gezien de knelpunten rond afstemming van vraag en aanbod, en de informatiebehoeften van (aanstaande) praktijkhouders, verdient het aanbeveling verder onderzoek te blijven doen naar dit thema.

Gerelateerde publicaties