Inspectie SZW doet onderzoek naar fraude met PGB-gelden van gedetineerden

De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW doet onderzoek naar een stichting in Emmen die vermoedelijk heeft gefraudeerd met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Zo zou er zorg zijn gefactureerd terwijl de betreffende cliënten in detentie zaten. Bij de doorzoeking van zes locaties in Drenthe is beslag gelegd op tien (geladen) vuurwapens en munitie. Daarnaast zijn waardevolle goederen beslagen, omdat misdaad niet mag lonen.

De stichting in Emmen verleent zorg aan cliënten op basis van een PGB. De stichting biedt ondersteuning, begeleiding, dagbesteding en woonruimte aan cliënten met een psychiatrisch verleden, een verstandelijke beperking en in sommige gevallen gaat het om ex-gedetineerden. Het vermoeden is dat de stichting een hoger bedrag aan PGB’s heeft gedeclareerd dan in werkelijkheid aan zorg is geleverd. Zo zouden er onder andere PGB-gelden gedeclareerd zijn voor cliënten die geen zorg meer ontvingen, omdat zij tijdelijk gedetineerd waren. Daarnaast zouden er gelden worden witgewassen. Het nadeel van de vermoedelijke fraude is onderwerp van onderzoek, maar wordt geschat op enkele honderdduizenden euro’s.

Misdaad mag niet lonen

De recherche Zorgfraude doorzocht een locatie in Assen waar cliënten van de stichting verblijven. Hier is administratie in beslag genomen. Ook hebben doorzoekingen plaatsgevonden in de woning dan wel verblijfplaats van de twee bestuursleden van de stichting. Dat was in de gemeente Emmen (2x) en Borger-Odoorn (1x). Daarnaast zijn twee bedrijfspanden in Emmen die te relateren zijn aan de Stichting doorzocht. Naast de administratie zijn ook twee vakantiewoningen, een bedrijfspand, twee auto’s, een motor en tientallen horloges in beslag genomen.

Vuurwapens

De politie heeft de secretaris van de stichting aangehouden voor vuurwapenbezit zonder vergunning. Bij de doorzoeking van zijn woning werden vier vuurwapens, munitie en twee stroomstootwapens aangetroffen. In één van de twee bedrijfspanden in Emmen zijn zes vuurwapens en munitie aangetroffen. De wapens en munitie zijn in beslag genomen.

Zorgfraude kan zorgstelsel ondermijnen

In Nederland hechten we aan goede gezondheidszorg. Een groot deel van de Nederlandse begroting wordt daar aan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Fraude met zorggelden kan ons zorgstelsel ondermijnen. Daarom treden overheid en ketenpartners hier krachtig tegen op.

PGB

Een PGB is een geldbedrag waarmee mensen met een beperking hun eigen zorg en begeleiding kunnen inkopen. In de periode voor 1 januari 2015 kon deze zorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), worden ingekocht. Vanaf 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) en de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd die de AWBZ vervangen.

  • Opsporing en controles
Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen