Acties om wachttijd voor verpleeghuis te verkorten

Staatssecretaris Van Rijn neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen die dat willen sneller en makkelijker kunnen verhuizen naar een verpleeghuis, zo schrijft hij vrijdag 4 november in een brief aan de Tweede Kamer. Dit jaar heeft het ministerie van VWS onderzoek laten doen naar de wensen en behoefte van cliënten die op een wachtlijst staan. De resultaten van dat onderzoek is nu verschenen. ActiZ heeft de wachtlijstproblematiek regelmatig onder de aandacht van het ministerie van VWS gebracht. We vinden het dan ook een goede zaak dat er nu meer inzicht is in de wensen en behoeften van cliënten en dat nieuwe acties in gang zijn gezet op tot goede oplossingen te komen.

Enkele uitkomsten van het onderzoek

In totaal staan er ruim 13.600 mensen met een Wlz-indicatie op een wachtlijst (peildatum 1 mei 2016): de zogenaamde niet-actief wachtenden. Ruim 9.000 van hen wacht op plek in het verpleeghuis van hun voorkeur.

Het onderzoek is gebaseerd op interviews met 39 cliënten en mantelzorgers, 36 zorgorganisaties en alle zorgkantoren. Er hebben bijna 2.400 cliënten aan het onderzoek meegedaan. Het overgrote deel van deze groep geeft aan dat ze zo lang mogelijk thuis willen wonen en dat het een grote stap is om naar een verpleeghuis te verhuizen. Verder komt uit het onderzoek naar voren:

  • 49% (circa 6.700 cliënten) wil niet verhuizen, zelfs niet als de zorgorganisatie een plek heeft.
  • 40% (circa 5.500 mensen) wil alleen verhuizen naar het verpleeghuis van voorkeur.
  • 11% (circa 1.500 wachtenden) is bereid te verhuizen naar een ander verpleeghuis dan zijn/haar voorkeur.
Nieuwe acties in gang gezet

Belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat circa 3.900 mensen aangeven dat het thuis eigenlijk niet meer gaat. ActiZ vindt dat een fors aantal. Voor deze groep moet – vinden wij – zo snel mogelijk een oplossing worden gevonden. ActiZ is blij dat er het ministerie direct begonnen is om maatregelen te treffen. Zo gaan de zorgkantoren de komende maanden actief contact opnemen met alle cliënten die willen verhuizen en die aangeven dat het thuis niet meer gaat. Uit de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer over dit rapport, blijkt dat de NZa hierop gaat toezien.

Om ervoor te zorgen dat cliënten goede informatie hebben over de beschikbare plekken in verpleeghuizen, is het Zorginstituut gevraagd om een website te ontwikkelen waarop deze informatie beschikbaar zal zijn.

ActiZ vindt dat bij een actieve aanpak richting de wachtenden zorgprofessionals in de (Wlz)thuiszorg ook een rol hebben. Zij hebben immers (dagelijks) contact met de cliënt, signaleren – eventueel in overleg de huisarts – begeleiden en bemiddelen cliënten. Zij zien steeds vaker dat cliënten behoefte hebben aan tijdelijk verblijf als het thuis even niet meer gaat of om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.

VWS onderkent dat zorgkantoren de zorgorganisaties op dit moment lange tijd in onzekerheid houden over de mate waarin geleverde zorg wordt vergoed. Daardoor worden beschikbare plekken in verpleeghuizen niet optimaal benut; iets wat natuurlijk wel zou moeten. We vinden het dan ook een goede zaak dat staatssecretaris Van Rijn zorgkantoren oproept verder te werken aan persoonsvolgende bekostiging en om de beschikbare financiële ruimte nog beter te benutten.
Goede afstemming en perspectief

Guus van Montfort: “ActiZ vindt het van belang dat zorgkantoren en zorgorganisaties goed afstemmen om de wensen en behoeften van de wachtenden zo goed mogelijk in te vullen. Daarbij moet goed gekeken worden naar de capaciteit die nu en in de toekomst nodig is. Het is immers niet doelmatig om een zorgorganisatie te vragen plekken af te bouwen en medewerkers te ontslaan als deze toch weer nodig zijn. Een goede afstemming hierover, een lange termijn perspectief èn reële tarieven zijn wat ons betreft dus van cruciaal belang.”

Klik hier voor de brief van staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer

Klik hier voor het rapport Wachtlijsten in de Wlz en het rapport

Bron: Actiz

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen