VNG vraagt SVB om pgb-portaal te bouwen

0
796

Gemeenten vinden het tijd om tot een efficiënte en gebruiksvriendelijke uitvoering te komen van het pgb-trekkingsrecht. De VNG heeft daarom deze week de SVB gevraagd het (technische) systeem voor het trekkingsrecht te bouwen, waar het budgethoudersportaal onderdeel van is.

Nu is de tijd

Ketenpartijen weten tot op heden geen overeenstemming te bereiken over de realisatie van het budgethoudersportaal. Gemeenten horen van hun budgethouders dat de dienstverlening van de SVB is verbeterd en ervaren zelf dat de samenwerking met de SVB steeds beter en prettiger verloopt. De uitvoering is blijvend gestabiliseerd, het is nu de tijd om noodzakelijke verbeteringen voor de lange termijn door te voeren.

Regie op het proces

Daarom nemen gemeenten de regie op het trekkingsrechtproces (Jeugd en Wmo) ter hand om de uitvoering toekomstbestendig en efficiënter te maken. Dat hoort ook bij de opdrachtgeversrol van gemeenten voor de persoonsgebonden budgetten.

Uitvoering bij de SVB

Gemeenten kiezen collectief om de uitvoering bij de SVB neer te leggen, inclusief bouw en beheer van het budgethoudersportaal. Dat betekent minder schakels, minder afstemming, geen migratie en conversie van gegevens, en dus minder kans op fouten en lagere kosten. Het (ICT-)landschap wordt daardoor niet onnodig complex, we bouwen voort op het proces tussen de gemeenten en de SVB, en er blijft één aanspreekpunt voor de uitvoering.

Uiteraard kan de SVB voor deze mogelijke opdracht ook gebruik maken van de kennis en kunde van andere partijen, zoals bijvoorbeeld zorgverzekeraars voor de bouw van het portaal.

Zekerheid en continuïteit

Nog belangrijker is dat deze keuze ook budgethouders meer zekerheid en continuïteit biedt aan de budgethouders. Pgb-houders weten waar zij met hun vragen terecht blijven kunnen en hun gegevens blijven in beheer bij een publieke partij. Die taak hoort volgens gemeenten niet thuis bij een partij met commerciële belangen.

Ruimte voor de keten

Gemeenten vragen de SVB een plan van aanpak op te stellen om een integraal (technisch) systeem voor het trekkingsrecht te bouwen. Niet alleen zijn de functionele wensen van Per Saldo voor het budgethoudersportaal onderdeel van de vraag, ook vragen we de SVB aandacht voor de samenhang met de Wlz, zodat we het gesprek met de zorgkantoren als mogelijk mede-opdrachtgever aan kunnen gaan.

Perspectief

Het jaar 2017 en een deel van 2018 zullen in het teken staan van de implementatie. Na de oplevering van het systeem, is het denkbaar dat de keten de fase van ‘going concern’ bereikt met een efficiënt werkend systeem en lage exploitatiekosten.

Gemeenten hebben dan als perspectief voor de besturing: zorgkantoren en gemeenten zijn opdrachtgever, de SVB is de opdrachtnemer. Idealiter voeren deze organisaties gezamenlijk regie op de keten, waar nodig ondersteund door het ministerie van VWS als stelselverantwoordelijke.