VGZ onderzoek geen sluitend bewijs voor beïnvloeding voorschrijfgedrag artsen

0
1228

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen benadrukt dat het onderzoek, dat de basis is voor artikel in de Volkskrant van donderdag, geen sluitend bewijs levert voor beïnvloeding van voorschrijfgedrag van artsen. De Vereniging stelt daarnaast dat een goede samenwerking tussen artsen, universiteiten, ziekenhuizen en geneesmiddelenontwikkelaars essentieel is, om effectieve nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen waar iedereen baat bij heeft. Hiervoor gelden duidelijke en toetsbare regels. Verder is het belangrijk dat artsen bij de introductie van een nieuw geneesmiddel goede voorlichting en informatie krijgen en met collega’s delen.

De Volkskrant verrichtte samen met zorgverzekeraar VGZ een kleinschalig onderzoek naar het voorschrijfgedrag bij vier nieuwe geneesmiddelen. VGZ en de Volkskrant gebruikten daarvoor de publiek toegankelijke informatie uit het transparantieregister van individuele artsen. VGZ koppelde deze gegevens aan het voorschrijfgedrag van deze individuele artsen. Deze informatie is op artsniveau alleen beschikbaar bij de zorgverzekeraar. VGZ deelde vervolgens haar conclusies met de Volkskrant. De gegevenselementen die VGZ daarvoor gebruikte, ontving de zorgverzekeraar vanwege de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

WGBO

De vraag is of de zorgverzekeraar deze gegevens ook voor andere doeleinden mag gebruiken, dan voor de rol van zorgverzekeraar. Gegevens uit de WGBO hebben betrekking op de partijen die betrokkenen zijn bij het zorgverleningsproces (patiënt, behandelaar en zorgverzekeraar) en deels op de inhoud van het zorgproces.

VGZ gebruikte deze WGBO-gegevens voor het doen van een vergelijking met het transparantieregister. Het  SFK doet ook analyses op voorschrijfgedrag.  Alleen doet de SFK dat op basis van de vier cijfers van de postcode-gebieden en hebben zij geen toegang tot voorschrijfgedrag op individueel artsenniveau. Hierdoor zijn de WGBO-gegevens noch op artsniveau noch op patiëntniveau te traceren.

Samenwerking essentieel voor innovatie

Voor innovaties in farmaceutische zorg is de samenwerking tussen artsen en farmaceutische industrie belangrijk. Sponsoring van artsen vormt een belangrijke rol in het uitwisselen van informatie over werking en toegevoegde waarde van geneesmiddelen en de klinische ervaring van een geneesmiddel. Met name real life data is essentieel voor een juist positionering van middelen.

Artsen die real life data verzamelen doen dat om inzicht te krijgen in ziektebeelden, behandelingen, zorggebruik en kosten, het effect van geneesmiddelengebruik in de praktijk en de uitkomst van behandelingen bij verschillende soorten groepen patiënten. Real life data draagt in belangrijke mate bij kennis over behandelingen met geneesmiddelen en de kosteneffectiviteit daarvan van vergoedingsautoriteiten, ziekenhuizen en richtlijncommissies.

Real life data verzamelen

Artsen die deze real life data verzamelen helpen daardoor mee om bestaande informatieasymmetrie te verminderen. Want in registratieonderzoek worden geneesmiddelen onderzocht in een “ideale wereld”.

Door strikte regulering kan deze belangrijke informatie over nieuwe geneesmiddelen met grote vertraging voor patiënten en artsen beschikbaar komen. Door de relatie tussen artsen en farmaceutische industrie nog verder te beperken krijgen we meer te maken met deze en andere mogelijke negatieve effecten
Inzichtelijk
Het verzamelen van real life data helpt om de deskundigheid van voorschrijvers te vergroten en zorgt ervoor dat deze informatie over (nieuwe) geneesmiddelen adequaat kan worden beoordeeld. Real life data is daarom zinvol om de kwaliteit van de geleverde farmaceutische zorg inzichtelijk te maken.Maar dat onderzoek moet wel

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt dat nader onderzoek nodig is naar het eventuele verband tussen betalingen aan artsen en hun voorschrijfgedrag. Dit naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van donderdag. maar neemt het signaal serieus.

Voorkeuren

Artsen hebben voorkeuren voor bepaalde geneesmiddelen, op basis van hun professionele inzicht en ervaring. Zij hebben een verantwoordelijkheid om de juiste medicijnen voor de juiste patiënten voor te schrijven. Ook ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben een rol. Wanneer zij mogelijk afwijkend voorschrijfgedrag zien, kunnen ze artsen vragen of daar een goede verklaring voor is, aldus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Meer helderheid

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen stelt dat er sinds de komst van het Transparantieregister, in 2012, meer helderheid dan ooit is over financiële banden tussen artsen en bedrijven. De stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) ziet toe op een goede naleving van de spelregels inzake de samenwerking.

Bronnen: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, SFK & Volkskrant

Vorig artikelMooie toezeggingen duofietsen ouderenzorglocaties Saxenburgh Groep
Volgend artikelNieuwe beleidsregels Wlz 2017 bekend
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.