MIND en Depressie Vereniging tekenen ‘depressiedeal’ met minister Schippers

0
841
Aantal mensen met depressie moet komende tien jaar fors afnemen

Op de vierde conferentie van ‘Alles is gezondheid…’ ondertekenen de directie van MIND (Ronald Gorter) en de Depressie Vereniging (Nathalie Kelderman) samen met Minister Schippers en 17 andere betrokken partijen een intentieverklaring om de brede aanpak gericht op depressiepreventie te ondersteunen. MIND en de Depressie Vereniging spreken hiermee de ambitie uit om het aantal mensen met een depressie in de komende 10 jaar fors te laten afnemen.

Een depressie heeft grote impact op het leven van veel mensen en hun omgeving. Zowel MIND als de Depressie Vereniging onderschrijven met deze ‘depressiedeal’ dat er in Nederland jaarlijks teveel mensen (onnodig) een depressie ontwikkelen en dat er meer aandacht nodig is voor het vroegtijdig signaleren van (risicofactoren die leiden tot) depressieve klachten. Het Meerjarenprogramma Depressiepreventie* vormt bij deze intentieverklaring het uitgangspunt om te komen tot een sluitende zorgketen voor de hoog-risicogroepen: jongeren, jonge vrouwen, huisarts-patiënten, werknemers in stressvolle beroepen, chronisch zieken en mantelzorgers. In de intentieverklaring dragen alle betrokken partijen vanuit hun eigen missie bij aan een goede integrale aanpak rondom depressie.

MIND en de Depressie Vereniging

Preventie van depressieve klachten is voor MIND en de Depressie Vereniging een belangrijk speerpunt. “Depressie wordt bijna altijd voorafgegaan door stress”, aldus Witte Hoogendijk, psychiater en hoogleraar bij Erasmus MC. “Een omgeving (school, wijk, werk en zorg) die bijdraagt aan positieve gezondheid en minder stress is daarom van groot belang. Het is dan wel noodzakelijk dat er ook financiën beschikbaar komen om tot nog betere resultaten te kunnen komen, denk aan bijvoorbeeld lotgenotengroepen voor mensen met licht depressieve klachten.”

MIND en de Depressie Vereniging streven een samenleving na waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en onderlinge steun ervaren om (uiteindelijk weer) te kunnen deelnemen aan de samenleving. Beide organisaties werken intensief samen op het gebied van publieksvoorlichting via www.mindblue.nl, het initiëren van onderzoek, het uitvoeren van projecten en het organiseren van lobby. Ook werken de organisaties samen met het ministerie van VWS in de campagne Omgaan met Depressie.

Van big bang tot burn-out

Witte Hoogendijk schreef samen met Wilma de Rek het boek ‘Van big bang tot burn-out; Het grote verhaal over stress’: http://bit.ly/2kOT8qK

Eind september 2016 lanceerde het ministerie van VWS de publiekscampagne depressie. Doel van deze campagne is het taboe doorbreken rondom depressie. De campagne maakt zichtbaar wat een depressie is en roept op tot actie: herken de signalen en praat erover. www.omgaanmetdepressie.nl. De publiekscampagne en het meerjarenprogramma sluiten op elkaar aan, zodat ze elkaar ondersteunen en versterken.

* www.allesisgezondheid.nl/activiteit/gezamenlijk-uitvoeren-meerjarenprogramma-depressiepreventie

Bron: MIND en Depressie Vereniging

 

Vorig artikelMST Top Employer Cure & Care 2017
Volgend artikelSlimme plas-app voor mensen met MS wint € 100.000,-
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.