Huidige classificatie van depressie onhoudbaar

0
1271
‘Big data’ toont zwakte in classificatie depressie

Depressieve patiënten verschillen sterk van elkaar, zowel in de klachten die ze hebben als in het verloop van hun depressie. Dit bemoeilijkt het onderzoek naar de oorzaken en optimale behandeling van depressie. Rob Wanders gebruikte statistische modellen om in een groep van bijna 80.000 personen patronen te zoeken van bij depressie passende klachten. Zijn conclusie is dat de huidige classificatie van depressie onhoudbaar is.

Wanders gebruikte data van ruim 73.000 deelnemers aan het UMCG LifeLines onderzoek en ruim 5500 uit de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS) van het Trimbos Instituut. Hij vond geen zuivere depressie, er was altijd sprake van een combinatie met bijvoorbeeld angstklachten. Verder bleek hoeveel last men van klachten heeft in het dagelijks leven  belangrijker te zijn voor het begrijpen van verschillen tussen depressieve mensen dan de klachten zelf.

Diagnose “depressie

Een grote groep bleek niet aan de criteria voor een diagnose ‘depressie’ te voldoen, maar wel degelijk klachten te rapporteren waar men in het dagelijks leven last van heeft. De resultaten gaven weinig ondersteuning voor de diagnose depressie zoals het nu wordt gehanteerd.

Onderzoek naar depressie kan meer resultaat opleveren wanneer er breder wordt gekeken dan depressieve symptomen en de strikte diagnose depressie wordt los gelaten, aldus Wanders. Behandelaren kunnen zijn data-gedreven aanpak gebruiken om extra informatie over een patiënt te verzamelen, wat uiteindelijk kan leiden tot efficiëntere zorg op maat.

Rob Wanders

Rob Wanders (1986) studeerde Psychologie aan de RUG. Hij voerde zijn promotieonderzoek uit binnen het onderzoeksprogramma Interdisciplinary Center Psychopathology and Emotion regulation van onderzoeksinstituut SHARE, met financiering van NWO. Wanders werkt als postdoc aan het UMCG en de RUG.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/11370/eb9b3227-e3fd-462d-8501-a14c08e8f7b9

Symptoms and depression: it’s time to break up
Promotie: R.B.K. (Rob) Wanders, MSc
Wanneer: 27 februari 2017
Aanvang: 14:30
Promotors: prof. dr. P. (Peter) de Jonge, prof. dr. R.R. (Rob) Meijer
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Medische Wetenschappen / UMCG


Bron: UMCG