Digitale zorg vergroot effectiviteit GGZ

Psychische klachten kosten samenleving jaarlijks 20 miljard

Slimme inzet van digitale zorgverlening maakt de geestelijke gezondheidszorg effectiever en verlaagt de kosten. Toenemende eisen vanuit klant, zorgverzekeraar en overheid vergroten de noodzaak voor aanbieders om een omslag te maken naar volwaardige digitale zorgverlening. Voor investeringen in nieuwe digitale toepassingen is snellere afbouw van specialistische GGZ-zorg nodig. Alleen dan kunnen GGZ-aanbieders de twintig miljard euro aan maatschappelijke kosten van psychische klachten drastisch terugbrengen. Dat stelt het ING Economisch Bureau in zijn Sectorvisie GGZ.

Erwin Winkel, sectormanager gezondheidszorg: “Het zwaartepunt van de GGZ-zorg verschuift naar het begin van de behandelketen. Digitale toepassingen, zoals online patiëntplatformen, komen op. In andere sectoren, zoals de reisbranche en de retail, zien we hoe dit de sector door elkaar heeft geschud. Stop daarom als GGZ-organisatie met activiteiten waarin je niet uitblinkt en transformeer.”

Inzet van digitale toepassingen blijft achter

Overheid en zorgverzekeraars eisen van GGZ-aanbieders effectievere en goedkopere zorgverlening. Klanten zijn kritischer en wensen een persoonsgerichte aanpak. De toenemende eisen maken de inzet van digitale toepassingen als een online patiëntenplatform met behandelmodules, digitale dossiervorming en een geavanceerd intern IT-platform, onmisbaar. Digitale zorgtoepassingen bewijzen dat de zorg toegankelijker, persoonlijker en effectiever kan zijn. Toch zetten GGZ-aanbieders nog niet vol in op digitalisering.

Omslag naar volwaardige digitale zorg noodzakelijk

Psychische klachten brengen jaarlijks twintig miljard aan maatschappelijke kosten met zich mee. Voor een doelgerichte GGZ-inzet is een omslag naar een volwaardige digitale klantbenadering noodzakelijk. Online toepassingen stellen de cliënt in staat via computer en smartphone bij een terugval direct hulp in te schakelen. Op die manier kan tijdiger hulp worden geboden en kan de inzet van duurdere zorg achterwege blijven. Onafhankelijk van plaats of tijdstip. Volledige vermenging van digitale zorg en face-to-face zorg levert bovendien besparingen op, doordat minder bezoeken aan de behandelaar nodig zijn. Met beperkt openbare online patiëntplatformen verlagen aanbieders daarnaast de drempel om met zorgverleners in contact te komen. Tot slot moeten interne ICT-systemen niet alleen op registratie van gegevens gericht zijn, maar ook op het gebruik van zorg- en klantgegevens om met data-analyse de zorg te verbeteren.

Digitale winnaars kiezen voor radicale vernieuwing

De digitale winnaars van morgen kiezen radicaal voor vernieuwing. Zij bouwen specialistische zorg versneld af en creëren meer toegevoegde waarde voor klant en samenleving door de nieuwste digitale mogelijkheden in hun zorgverlening te verwerken. De daaruit voortkomende stroom aan digitale data zetten zij niet alleen in voor transparantere verantwoording, maar vooral als grondstof voor zorgvernieuwing. “Ontwikkel een visie op digitale dienstverlening, op je positie in de keten, voorbij de reguliere schakels, en bovenal: op je verdienmodel”, aldus Erwin Winkel.

Bron: ING

 

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen