Onderzoek naar patiëntenparticipatie Q-support

0
1127

Janneke Harting, universitair docent aan de UvA, en de stichting Q-support gaan samenwerken in een onderzoek naar patiëntenparticipatie. Uitgangspunt is de succesvolle manier waarop Q-support patiënten heeft betrokken bij het onderzoeksprogramma naar Q-koorts. ZonMw, de Nederlandse organisatie voor zorgonderzoek en zorginnovatie, maakt het onderzoek financieel mogelijk.

Janneke Harting gaat de praktijkervaring van Q-support toetsen aan het theoretisch model dat zij eerder ontwikkelde. “Dit is een geweldige kans om de theorie te toetsen aan de praktijk. Ik ga in kaart brengen hoe Q-support het heeft aangepakt en wat dat aan extra’s heeft gebracht. Ik wil onderzoeken of dat een meerwaarde heeft en of andere organisaties daar hun voordeel mee kunnen doen. Hoe kun je het zo organiseren dat patiëntenparticipatie echt werkt?”

Do’s en don’ts

Het onderzoeksresultaat, dat maart 2018 wordt verwacht, kan heel bruikbaar zijn voor organisaties die met patiënten werken en voor patiënten zelf. Janneke Harting: “Vandaar dat we voor het onderzoek ook samenwerken met Q-uestion, de stichting voor mensen met Q-koorts. Veel patiëntenorganisaties en onderzoeksinstellingen hebben patiëntenparticipatie hoog in het vaandel staan. Dat geldt zeker ook voor ZonMw. In hun subsidievoorwaarden is dat vaak een criterium. Op grond van dit onderzoek kunnen we een concreet plan met de do’s en don’ts formuleren. Bij dat plan is ZonMw nauw betrokken. ZonMw financiert het onderzoek niet alleen, zij speelt ook een belangrijke rol in de implementatie ervan.”

Bijdrage aan kwaliteit

Annemieke de Groot, directeur van Q-support, is enthousiast over dit onderzoek. “We zijn natuurlijk trots op het proces dat wij hebben ingericht en de rol die de patiënten hebben gespeeld bij de beoordeling van de onderzoekaanvragen. Dat heeft ertoe geleid dat uitsluitend onderzoeken die door de patiënten als relevant werden aangemerkt voor financiële steun in aanmerking kwamen. De toekenning van de subsidie van ZonMw is een erkenning voor die werkwijze. Met Janneke Harting hebben we een zeer deskundige onderzoeker aan boord. Ik hoop natuurlijk dat onze werkwijze aanknopingspunten biedt voor andere organisaties. Want wij hebben gezien dat de inbreng van de patiënten gedurende het hele proces een stevige bijdrage aan de kwaliteit levert.”

Bron: Q-support