ICT-afdelingen passen zich maar langzaam aan de opkomst van eHealth aan

0
433
Doctor preparing online internet prescription
Groei eHealth met name te danken aan beeldbellen: Security en ICT niet of slecht geregeld

In 40% van de zorginstellingen is een toenemend aantal personen te vinden dat beeldbellen toepast als onderdeel van het zorgproces. Van alle eHealth toepassingen groeit beeldbellen het snelst, zo blijkt uit een onderzoek gehouden tijdens de beurs Zorg & ICT dit jaar. Uit het onderzoek van vorig jaar blijkt dat de verwachte groei van de bezoekers van vorig jaar is uitgekomen. Ondervraagden geven daarnaast aan het zorgwekkend te vinden dat ICT-afdelingen zich maar langzaam aanpassen aan de opkomst van eHealth.

ICT en security als belemmering

De afdeling ICT en het management zijn bij het merendeel van de instellingen verantwoordelijk voor eHealth zo wordt geantwoord. Opvallend is dat een kwart van de respondenten met eHealth plannen de eigen ICT-infrastructuur niet vertrouwt, of aangeeft dat de ICT capaciteit onvoldoende is. Dit vormt een belangrijke reden om beeldbellen niet te implementeren.  Degenen die beeldbellen zijn vaak behandelaars die op eigen initiatief beeldbelapplicaties gebruiken die bedoeld zijn voor consumenten. Deze toepassingen zijn vaak onvoldoende beveiligd en missen bijvoorbeeld de functionaliteit voor digitale spreekuren. De verklaring is dat zorginstellingen vaak nog werken met verouderde ICT-netwerken.

80% gaat starten of verder uitbreiden met eHealth toepassingen

Ondanks de twijfels over de eigen ICT capaciteit gaat 80% van de ondervraagden met eHealth   starten of uitbreiden. 14% van hen gaat o.a. investeren in beeldbellen. Het online patiëntendossier is de meeste ingezette eHealth toepassing, beeldbellen handhaaft zich op de tweede positie.

  • Van de ondervraagden die zich bezighouden met eHealth , zet 40% beeldbellen in.
  • 56% van de zorginstellingen gebruikt een online patiëntendossier.
  • Het gebruik van beeldbellen is  van 34% naar 40% gegroeid.
  • In 2016 werd er veel verwacht van beeldbellen in de thuiszorg. Beeldbellen komt bovengemiddeld voor in deze sector. De groei wordt met name bij ziekenhuizen gerealiseerd.
  • Andere toepassingen die gebruikt worden zijn smartphones met bijvoorbeeld valdetectie, zelfmonitoring systemen en systemen voor medicijngebruik.

Het onderzoek op de beurs Zorg & ICT laat zien dat beeldbellen groeit, maar het daadwerkelijk gebruik nog te beperkt is. Het merendeel van de zorgverleners zet in minder dan 10% van de consulten beeldbellen in. “De groei van daadwerkelijk gebruik zal met name afhangen van de ervaringen van patiënten, maar ook door het actief stimuleren en informeren aan de kant van de zorgverlener” verwacht Bert van Gerwen, directeur Webcamconsult. ”Ook de kwaliteit van het implementatietraject door de instelling en de leverancier zijn bepalend om het vertrouwen te winnen van behandelaars en patiënten.”

Voor alle resultaten ga naar https://www.webcamconsult.com/images/downloads/resultaten_onderzoek_zorgict2017.pdf