Project Y gaat verloop ziekte MS bij elke patiënt onderzoeken

0
1364

De ziekte MS verloopt bij elke patiënt anders. Why?

Project Y (zeg ‘why’), een unieke studie onder alle Nederlanders met multiple sclerose die in 1966 geboren zijn, is van start gegaan. Doel is factoren te vinden die bepalen dat iemand een goed of slecht verloop van MS heeft. “Als we weten welke ziektemechanismen het ziektebeloop bepalen, kunnen we gerichter ingrijpen om iedereen een gunstig verloop te geven”, aldus prof. dr. Bernard Uitdehaag, neuroloog en directeur van het VUmc MS Centrum Amsterdam.

Mensen met de hersenaandoening MS gaan in de loop van de tijd vaak fysiek achteruit. Daarnaast kunnen ze problemen krijgen met hun denkvermogen, cognitie. Er is nog geen behandeling tegen deze steeds verdergaande verslechtering. Dat komt omdat er een gebrek aan kennis is over het onderliggende ziektemechanisme. Door de verschillen in het ziekteverloop tussen mensen met MS te onderzoeken wil project Y dit onderliggende proces verder ontrafelen.

50 jaar

Het wetenschapsteam van project Y wil alle Nederlanders met MS die in 1966 geboren zijn, opsporen en opnemen in de studie. Zij zijn in dezelfde tijd opgegroeid, hoewel de eerste klachten van MS zich wel op verschillende leeftijden geopenbaard kunnen hebben. Dat kan al op de leeftijd van 20 jaar of eerder, maar soms ook pas na het veertigste jaar. Op de leeftijd van 50 jaar is de ziekte vrijwel altijd al aan het licht gekomen, en is ook duidelijk hoe relatief gunstig of ongunstig het verloop van de ziekte is. Door al deze mensen uitgebreid in kaart te brengen wordt inzicht verkregen in factoren die het verschil in verloop kunnen verklaren.

Uitdehaag: “Met project Y kijken we naar het beloop van de ziekte: bij wie verloopt de ziekte relatief goed en bij wie niet? Vervolgens onderzoeken we systematisch factoren die van invloed kunnen zijn: omgevingsfactoren, leefgewoontes, voedingspatronen. We vergelijken MRI-hersenscans en gegevens uit bloed en speeksel die tijdens het onderzoek worden verzameld.”

Gezocht: mensen uit 1966

De onderzoekers zijn nu op zoek naar mensen mét en zonder MS die geboren zijn in 1966 en mee willen helpen dit wetenschappelijke project uit te voeren. Mensen die in 1966 geboren zijn, hebben over het algemeen al langere tijd MS en daardoor is het verloop van hun ziekte duidelijk. Een ideale groep om het onderzoek mee te doen. Geheel toevallig is de keuze voor 1966 niet. Het idee voor dit onderzoek ontstond in 2016, het jaar dat VUmc – ook geboren in 1966 – zijn jubileum vierde. Op Amsterdam FM licht Bernard Uitdehaag het project toe.

MS-patiënten zamelen geld in

Omdat er nog steeds geld nodig is om Project Y af te ronden, wordt geld ingezameld. Een team van elf mensen, waarvan vijf de ziekte multiple sclerose (MS) hebben, beklimt in juli de hoogste toppen van de Alpen. Door hun grenzen te verleggen vragen zij aandacht voor MS en zamelen zij geld in voor Project Y, onderzoek naar deze letterlijk zenuwslopende ziekte. De teller staat nu op €12.500. Lees meer over de beklimming van de Alpen.

Bron: VUmc