ZN: kwaliteitsplannen verpleeghuizen helpen zorgkantoren bij inkopen op kwaliteit

0
585
Doctor in detail with euro banknotes

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg helpt zorgaanbieders om de kwaliteit van zorg voor cliënten te verbeteren. Belangrijk onderdeel van het kwaliteitskader is het opstellen van een kwaliteitsplan door zorgaanbieders. Het kwaliteitsplan bevat waardevolle informatie voor de gesprekken over zorginkoop die zorgkantoren voeren met zorgaanbieders. In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn alle kwaliteitsplannen geanalyseerd en is de rode draad op regionaal en landelijk niveau geformuleerd. Deze analyse geeft een beeld van de huidige stand van zaken binnen de ouderenzorg en op welke onderdelen verpleeghuizen zich willen ontwikkelen. Met dat beeld kunnen zorgkantoren nog beter invulling geven aan hun rol bij het inkopen op kwaliteit.

Zorgkantoor

Volgens ZN zijn verpleeghuizen gemotiveerd om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Tegelijkertijd laat de analyse door adviesbureau KPMG een grote variatie in de kwaliteitsplannen zien. Voor het voeren van een goede dialoog in de komende jaren hechten zorgkantoren daarom aan verdere concretisering van de verbeterplannen. ZN vindt het met name belangrijk dat de personeelssamenstelling eenduidiger wordt beschreven. De plannen kunnen volgens ZN bovendien winnen aan betekenis wanneer verbeteringen concreter worden geformuleerd. Uit de plannen moet volgens ZN duidelijk naar voren komen wat een verpleeghuis wil bereiken, hoe dat zichtbaar wordt gemaakt en wat daar voor nodig is. ZN ziet graag dat cliënten, zorgaanbieders en zorgkantoren gezamenlijk werken aan de doorontwikkeling van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Zeker wanneer komende jaren extra middelen worden ingezet op basis van het kwaliteitsplan.


Focus op persoonsgerichte zorg en ondersteuning

De analyse laat zien dat veel verpleeghuizen aandacht besteden aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Dit wordt ingevuld door het kennen van het persoonlijke verhaal van de cliënt, het afstemmen van zorg op en met de cliënt, het behoud van de eigen identiteit en regie van de cliënt en het geven van aandacht. Ook zorg en ondersteuning in de laatste levensfase heeft de aandacht bij veel organisaties, wat in lijn is met de zwaardere problematiek van de doelgroep in verpleeghuizen. Veel zorgaanbieders beschrijven in hun plannen dat ze het aanbod van zinvolle dagbesteding uitbreiden en aanpassen op de cliënten, maar dat dit ook blijvende aandacht behoeft. Verder zien we veel aandacht voor het betrekken en informeren van het informele netwerk en het zijn van een lerende organisatie door het uitvoeren van audits, deskundigheidsbevordering en het meten van tevredenheid.

 

Investeren in voldoende en bekwaam personeel

Veel zorgaanbieders besteden aandacht aan deskundigheidsbevordering en coaching. Er wordt geïnvesteerd in het hebben van voldoende en bekwaam personeel. Genoemde arbeidsbesparende maatregelen zijn onder andere het optimaliseren van het basisrooster, terugdringen van ziekteverzuim en betrekken en inzetten van informele zorg. Dit onderwerp wordt echter niet in alle kwaliteitsplannen uitvoering beschreven, wat kan samenhangen met een parallel traject dat loopt op dit thema in de regio’s. Veel zorgaanbieders reflecteren met medewerkers en cliënten, minder zorgaanbieders reflecteren ook in een lerend netwerk. Verbeterplannen richten zich vaak op meer deskundigheidsbevordering, strategische personeelsplanning, werven van nieuwe medewerkers en teamontwikkeling.

Bron: ZN

 

Vorig artikelRisico op nieuwe vormen van kanker bij gebruik van denosumab
Volgend artikelBevel voor Gezondheidscentrum Medimel
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.