Zorgverzekeraars en zorgverleners werken samen aan terugdringen regeldruk

Array

Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat zorgverleners zich kunnen bezighouden met het leveren van goede zorg aan verzekerden. Vandaag presenteert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een actieplan om de zorg te ontdoen van onnodige bureaucratie. Het plan van VWS sluit volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) goed aan bij de lopende samenwerking van zorgverzekeraars met de beroepsgroepen, waarin al de nodige stappen zijn gezet om overbodige administratieve lasten aan te pakken.

Zorgverzekeraars maakten recent bekend dat zij in contracten met zorgaanbieders in de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg voor het eerst uniforme bepalingen voor declaraties gaan gebruiken. Dit leidt tot minder administratieve lasten voor zorgaanbieders. Eerder uniformeerden zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg de niet-concurrentiële afspraken, omdat het beoordelen van alle contracten en het bespreken van wijzigingen veel tijd kost. Ook schrapten zorgverzekeraars een groot aantal formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen. In de praktijk betekent de schrapactie een jaarlijkse reductie van ten minste 250.000 tot 300.000 door de voorschrijver in te vullen formulieren, die de apotheek ook niet meer hoeft te controleren. ZN werkte ook mee aan de Factchecker Registraties Wijkverpleging. Wijkverpleegkundigen kunnen zo nakijken of een registratie verplicht is, wat de achterliggende reden ervan is en hoe ze de last kunt beperken.

Bovenstaande en andere inspanningen passen in de ambitie van zorgverzekeraars om zorgverleners te ontzorgen, zodat zij zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het verlenen van goede zorg. De voortgang in het terugdringen van administratieve lasten is terug te vinden op de website minderlastenmeerzorg.nl.

Lees hier meer over de ambitie van zorgverzekeraars om de administratie voor zorgverleners te vereenvoudigen en te vergemakkelijken.

Bron: ZN

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen