Oproep aan Marokkaanse gemeenschap: word stamceldonor

0
1561

Stichting Matchis start vandaag een campagne gericht op de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Op het ogenblik staan in de Nederlandse, maar ook in de wereldwijde stamceldonorbank voor stamceltherapie, te weinig mensen van Marokkaanse afkomst geregistreerd.

Bij het vinden van een passende donor voor leukemiepatiënten speelt afkomst een belangrijke rol. Mensen van dezelfde afkomst hebben een grotere kans op een match.

De boodschap

In de vandaag begonnen campagne legt een arts, voorzitter van de Associatie van Marokkaanse Artsen in Nederland (AMAN), uit wat stamceldonatie is. Een imam vertelt dat de islam positief is over stamceldonatie en roept gelovigen op zich aan te melden. Twee zusjes doen een indringende oproep aan iedereen om stamceldonor te worden. Hun broertje heeft dringend een stamceltransplantatie nodig. De donor zal zeer waarschijnlijk gevonden moeten worden binnen de Marokkaanse gemeenschap. Vooral deze oproep geeft het belang aan van meer donoren en hopelijk wordt een donor mede door de campagne daadwerkelijk gevonden.

Campagne werving Marokkaanse stamceldonor

Vanaf maandag 4 juni zijn de filmpjes met de imam, arts en zusjes te zien op onder meer www.stamceldonor.marokko.nl en facebook.com/Marokko. Via banners op uiteenlopende websites kunnen de filmpjes worden bekeken. Vervolgens wordt doorverwezen naar de website van Matchis waar meer informatie is te krijgen en men zich als donor kan inschrijven.

De campagne is het gevolg van de wens die een aantal Nederlandse hematologen recent uitsprak om meer in te zetten op de werving van stamceldonoren met een allochtone achtergrond. Te vaak moeten zij tegen patiënten van onder andere Marokkaanse afkomst zeggen dat er voor hen helaas geen geschikte donor te vinden is in de stamceldonorbank. Voor mensen met leukemie of andere ernstige bloedaandoeningen is een stamceltransplantatie soms de laatste kans op overleven.

Stichting Matchis

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan, zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Een stamceltransplantatie is voor deze patiënten vaak de laatst mogelijke behandeling om te kunnen overleven. Op het ogenblik staan er in Nederland ruim 220.000 mensen als stamceldonor ingeschreven.
Deze campagne is mogelijk dankzij een gift van het bedrijf Pfizer.

Bron: Stichting Matchis