Ziekenhuizen in de regio gaan nauw samenwerken bij hartzorg

Ziekenhuizen in Drenthe en Groningen gaan de hartzorg voor patie?nten anders inrichten. Dat is nodig om de stijging van het aantal patie?nten dat hartzorg nodig heeft op te vangen, optimale zorg voor iedere patie?nt in de regio te garanderen en de kosten te beheersen.

HartNet Noord-Nederland

Om dit mogelijk te maken, tekenden de bestuurders van het Martini Ziekenhuis, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het UMCG op 18 juni voor de oprichting van het samenwerkingsverband HartNet Noord-Nederland. Het initiatief wordt van harte ondersteund door huisartsen, patie?ntenverenigingen en zorgverzekeraars.

Sterfte

De provincies Groningen en Drenthe kennen naar verhouding veel mensen met een hartaandoening. Ook is de sterfte aan hart- en vaatziekten in deze provincies hoger dan in de rest van Nederland. Al jaren is er een duidelijke groei in het aantal mensen met hartaandoeningen die zorg of een operatie nodig hebben. In de afgelopen vijf jaar is het aantal nieuwe patie?nten op de poliklinieken van de cardiologie in de regio toegenomen met gemiddeld 15%. Daarnaast zijn de behandelmogelijkheden voor hartpatie?nten toegenomen.

Juiste zorg op juiste plek

HartNet Noord-Nederland heeft als uitgangspunt dat patie?nten die hartzorg nodig hebben, worden behandeld bij de huisarts wanneer dat kan. Patie?nten worden doorverwezen naar het voor de patie?nt dichtstbijzijnde ziekenhuis – Martini Ziekenhuis, het Ommelander Ziekenhuis Groningen of het Wilhelmina Ziekenhuis Assen – wanneer dat moet, en gaan enkel naar het UMCG wanneer er een hartoperatie of andere zeer complexe hartzorg nodig is. Daar waar het kan, zullen patie?nten na behandeling weer worden terugverwezen naar de cardioloog in de regionale ziekenhuizen of de huisarts.

Binnen HartNet spreken cardiologen van de deelnemende ziekenhuizen samen met de huisartsen af welke zorg waar plaatsvindt. Hiervoor ontwikkelen ze samen met patie?nten regionale zorgpaden voor alle grote groepen hart- en vaatziekten. De samenwerking heeft als doel om op iedere plek dezelfde optimale zorg te kunnen bieden aan de patie?nt, zodat deze in heel Groningen en Drenthe is gegarandeerd.

Waardegedreven hartzorg

Optimale hartzorg betekent dat de zorg waarde moet toevoegen voor de patie?nt. Niet alleen door het voorko?men van sterfte aan een hartaandoening of complicaties van interventies, maar ook door het meten en verbeteren van de kwaliteit van leven van patie?nten. Samen met patie?nten zal worden gewerkt aan waardegedreven hartzorg in de hele regio. De combinatie van waardegedreven zorg, zorg dichtbij huis en zoveel mogelijk in eerste- en tweedelijn waar dat kan over de gehe?le hartzorg in de regio, maakt dit initiatief bijzonder.

De Groninger Huisartsencoo?peratie en Huisartsen Zorg Drenthe, Zorgbelang Groningen, Zorgbelang Drenthe en Harteraad en Menzis en Zilveren Kruis hebben hun steun aan HartNet Noord-Nederland schriftelijk verklaard. De partners van HartNet zijn met andere ziekenhuizen in Noord-Nederland in gesprek over mogelijke toetreding. Patie?nten en verwijzers worden de komende periode nader gei?nformeerd over HartNet.

Bron: Gezamenlijk persbericht Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en UMCG