Samen anders kijken: over regeldruk en de zorg die je je eigen familie en naasten gunt

Array

De groeiende onvrede onder zorgverleners over tijd die zij iedere dag moeten besteden aan administratie zal niemand ontgaan zijn. De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) wil een bijdrage leveren aan het verminderen van de regeldruk in de zorg.  Registraties die ten koste gaan van de persoonlijke zorg voor de patiënt/cliënt. De inspectie deelt deze onvrede. Vandaag publiceert de inspectie “Samen anders kijken: over regeldruk en de zorg die je je eigen familie en naasten gunt”.

Goede zorg is niet vanzelfsprekend

Zorg wordt steeds complexer. Soms zijn bij de zorg voor één patiënt of cliënt meerdere, of soms tientallen, zorgverleners betrokken. Of heeft een cliënt naast zorg ook hulp nodig bv. op het gebied van welzijn of werk. Administratie en registratie is alleen zinvol als zij van toegevoegde waarde is voor de patiënt of cliënt. En moet vooral ondersteunen bij de dagelijkse patiëntenzorg.

Eigenlijk willen de inspectie, patiënten en cliënten, professionals, bestuurders allemaal hetzelfde. Maar toch lijkt het erop dat we elkaar niet altijd goed begrijpen. Van veel zaken die geregistreerd worden is niet duidelijk waarom dit gebeurt, en wie daar belang bij heeft. Soms is er angst voor de rol van de inspectie, en vaak zijn er misverstanden over wat allemaal ‘moet’ of ‘niet mag’ van de inspectie. Het is daarom van belang dat we hierover het gesprek blijven voeren met elkaar. Zo kan ook worden gekeken waar, ook in de uitvoering van het toezicht door de inspectie, regeldruk wordt ervaren. En waar misverstanden kunnen worden weggenomen of praktische oplossingen kunnen worden geboden.

Toezicht in dialoog

Met het openbaar maken van “Samen anders kijken: over regeldruk en de  zorg die je je eigen familie en naasten gunt” wil de inspectie de dialoog aan gaan met zorgaanbieders en alle andere betrokkenen. Door met elkaar met andere ogen te kijken naar de regeldruk. In de aankomende maanden zal de inspectie meer over de regeldruk en de ontwikkelingen hierin publiceren op de website.

Documenten

  • Samen anders kijken: over regeldruk en de zorg die je je eigen familie en naasten gunt

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen