Knoop over maternale kinkhoestvaccinatie doorgehakt

0
1239

Staatssecretaris Blokhuis heeft ook de knoop doorgehakt over de uitvoering van de vaccinatie bij zwangeren tegen kinkhoest. Hij heeft besloten dat de jeugdgezondheidszorg deze taak het beste kan uitvoeren.

“De professionals bij de jeugdgezondheidszorg hebben de kennis over het Rijksvaccinatieprogramma al in huis en zijn gewend aan het geven van informatie over vaccinaties en het beantwoorden van vragen over dit onderwerp. Voor zwangere vrouwen die een eerste kindje verwachten is de jeugdgezondheidszorg over het algemeen nieuw, maar voor zwangeren die een volgend kindje verwachten is de jeugdgezondheidszorg bekend, juist ook als locatie voor vaccinaties”, zegt Blokhuis.

Maternale kinkhoestvaccinatie

De maternale kinkhoestvaccinatie zal geen standaardtoevoeging aan het Rijksvaccinatieprogramma zijn. Het gaat niet om het vaccineren van kinderen, maar van zwangere vrouwen, zodat de zuigeling vanaf de geboorte beschermd is tegen kinkhoest.

Als mogelijke uitvoerders komen zowel de verloskundig zorgverleners (verloskundigen, gynaecologen en verloskundig actieve huisartsen) in beeld als de jeugdgezondheidszorg. De afgelopen maanden hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de verloskundig zorgverleners en de jeugdgezondheidszorg. Uit deze gesprekken blijkt dat beide scenario’s mogelijk zijn. Beide scenario’s kennen voor- en nadelen betreffende bijvoorbeeld de nabijheid voor de zwangere, kennis van en vertrouwdheid met de zwangere dan wel kennis van en vertrouwdheid met vaccineren en continuïteit van zorg betreffende de zwangere dan wel betreffende het Rijksvaccinatieprogramma.

RIVM

Het RIVM heb ik daarnaast gevraagd om te komen met een reële begroting. Tegelijkertijd heb ik partijen gemeld dat ik twee jaar na implementatie een evaluatie zal houden van de vaccinatiestrategie, waarbij ook naar de kosten wordt gekeken. In beide scenario’s zijn de geraamde kosten voor uitvoering overigens nagenoeg gelijk.

De afweging die ik moest maken, spitste zich toe op de keuze voor organisatie van de maternale vaccinatie zo dicht mogelijk bij de zwangere aan te bieden versus het aanbieden van maternale vaccinatie bij de huidige uitvoerder van het Rijksvaccinatieprogramma met jarenlange ervaring op het gebied van vaccineren.

Implementatie bij de jeugdgezondheidszorg

Alles afwegende heb ik besloten om de uitvoering van maternale kinkhoestvaccinatie te beleggen bij de jeugdgezondheidszorg. De jeugdarts cq. de jeugdverpleegkundige bij de jeugdgezondheidszorg heeft de kennis over het rijksvaccinatieprogramma al in huis en is gewend aan het geven van informatie over vaccinaties en beantwoorden van vragen over dit onderwerp. Voor zwangeren die een eerste kindje verwachten is de jeugdgezondheidszorg over het algemeen nieuw, maar voor zwangeren die een volgend kindje verwachten is de jeugdgezondheidszorg bekend, juist ook als locatie voor vaccinaties.

Vervolg kinkhoestvaccinatie

De jeugdgezondheidszorg zal de vaccinatie toedienen aan de zwangere vrouw, zodat de zuigeling vanaf geboorte beschermd is tegen kinkhoest. De betrokken partijen streven ernaar om komend jaar te beginnen met het aanbieden van deze vaccinatie aan alle zwangere vrouwen.

Bron: Rijksoverheid