Burger draagt in 5 jaar tijd 4% meer bij aan financiering zorg

0
765

Het bedrag dat Nederlanders jaarlijks bijdragen aan de financiering van het stelsel van verzekerde zorg is tussen 2012 en 2016 met 4% gestegen, iets meer dan 1% per jaar. Omgerekend naar de kosten per premiebetaler, komt dit neer op een verhoging van € 195 per persoon in 5 jaar tijd. Dit valt af te leiden uit analyses van Zorginstituut Nederland naar de financiering en gerealiseerde uitgaven van zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (JW). Vanaf 2012 tot eind 2016 stegen deze kosten met € 4 miljard van € 68 miljard naar € 72,4 miljard. In 2016 is per persoon gemiddeld € 5.337 bijgedragen aan de zorgfinanciering.

Nieuwe ZorgCijfers Monitor

In de ZorgCijfers Monitor, een publicatie van het Zorginstituut, is voor de jaren 2012 tot 2016 becijferd wat burgers jaarlijks bijdragen aan de financiering van zorg in Nederland. Vanaf 18 jaar draagt iedere Nederlander hieraan bij. Dit gebeurt via de maandelijkse basispremie voor de Zvw. Wie werkt draagt ook bij via de inkomensafhankelijke (werkgevers)bijdrage Zvw, de inkomensafhankelijke premie Wlz en overige belastingen. Daarmee worden ook de Wlz, Wmo en Jeugdwet grotendeels gefinancierd.

Totale zorgkosten

In 2016 betaalden burgers gemiddeld € 5.337 per persoon mee aan de financiering van zorg. Dat is een verhoging van € 195 ten opzichte van 2012, een stijging van minder dan 4% in 5 jaar tijd. De totale kosten van de zorg stegen in dezelfde periode met € 4 miljard naar € 72,4 miljard.

Meer dure geneesmiddelen

De kosten van de Zvw stegen tussen 2012 en 2016 het hardst, met 21% van € 35 miljard naar € 42,1 miljard. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • de overheveling vanuit de AWBZ van geriatrische revalidatiezorg en wijkverpleging,
  • een toename in medisch specialistische zorg, en
  • het gebruik van dure geneesmiddelen.

De verwachting is dat de kosten van dure geneesmiddelen een nog grotere impact gaan hebben op de kosten en daarmee op de financiering van zorg.

Lagere premiestijging

Dat de gestegen kosten van de Zvw nauwelijks doorwerken in de gestegen bijdrage voor de burger tussen 2012 en 2016, is onder meer het gevolg van een gewijzigde financiering. Terwijl de Zvw-kosten stegen met de overgang vanuit de AWBZ, zijn de kosten van de Wlz juist flink gedaald. Daarnaast heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2015 een tijdelijke rijksbijdrage ingesteld om de gestegen kosten van de Zvw door de overheveling van de wijkverpleging vanuit te AWBZ, voor de burger op te vangen. Als direct gevolg hiervan bedroeg de premiestijging in 2016 slechts € 11 in plaats van € 19. De tijdelijke rijksbijdrage wordt afgebouwd naar 0 in 2019.

Beheer over zorgfondsen

De analyse van het Zorginstituut over de jaren 2012-2016 toont het complete beeld van de zorgfinanciering in Nederland. Het Zorginstituut is verantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en beheert het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz). Het bieden van inzicht aan burgers hoeveel zij jaarlijks meebetalen, welke zorg ze daarvoor terugkrijgen en waar de grootste kostenstijgingen zich voordoen, is belangrijk voor het behoud van de solidariteit waarop het zorgstelsel stoelt.

Bron: Zorginstituut Nederland

Vorig artikelMeer voorlichting over risico’s lachgas noodzakelijk
Volgend artikelTijgermug gevestigd in Nederland
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.