Meer opleidingsplaatsen GGZ nodig om wachtlijsten aan te pakken!

0
1511

De lange wachttijden in de (curatieve) ggz zijn al een tijd in het nieuws. Het Nederlands Instituut van Psychologen spant zich in om de wachttijden te verkorten. Het grote probleem is dat er te weinig goed opgeleide psychologen (regiebehandelaren) beschikbaar zijn. De wachtlijsten in de zorg kunnen pas effectief worden verminderd als dit tekort structureel wordt aangepakt.

VWS wil de wachtlijstproblematiek in de ggz serieus aanpakken. Maar wijst slechts 760 gz-opleidingsplaatsen toe terwijl de sector er 1.234 aanvraagt! Het NIP wil echt alles uit de kast halen om de wachtlijstproblematiek aan te pakken, maar dan hebben we meer plaatsen nodig.

Startende en ervaren psychologen staan te trappelen om aan de slag te gaan als gz-psycholoog. Maar zij mogen niet. Pas met een big-registratie op zak, mogen zij als regiebehandelaar aan de slag.
De oplossing:
  • Meer opleidingsplaatsen,
  • versneld mensen kwalificeren door een evc-traject,
  • verruiming van het kwaliteitsstatuut met nieuwe regiebehandelaren en
  • het veel beter benutten van nieuw talent dat de arbeidsmarkt op stroomt.
Dat is nodig om het wachttijdenprobleem structureel te kunnen oplossen! Het NIP trekt al tijden aan de bel bij de minister, staatssecretaris, verzekeraars, brancheverenigingen en professionals.
Veel te weinig
VWS wijst 760 plaatsen toe terwijl er 1.234 plaatsen zijn aangevraagd. De extra plaatsen zijn een kleine stap in de richting, maar we hebben veel meer nodig om de wachtlijstproblematiek op te lossen. Ook de ouderenzorg, revalidatie en gehandicaptenzorg staat te springen om extra plaatsen.
Wat de oplossing wel is? Bekijk de actie www.psynip.nl/NIPinactie. We willen aan de slag!