NZa tevreden over zorgverzekeraars

0
1021

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben zorgverzekeraars hun werk in 2017 en de eerste helft van 2018 goed gedaan. Dat concludeert de NZa in het Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018. In deze jaarlijkse rapportage oordeelt de toezichthouder over de uitvoering van de Zorgverzekeringswet door de zorgverzekeraars. De NZa is tevreden over zowel het uitvoeren van wettelijke taken door zorgverzekeraars als hun maatschappelijke rol.

De NZa is in het bijzonder tevreden over de informatieverstrekking door zorgverzekeraars aan burgers. Volgens de toezichthouder is de informatie die zorgverzekeraars aan de telefoon en op hun websites verstrekken ‘juist en volledig’. Deze informatie zou nog wel beter vindbaar kunnen zijn. De NZa stelt verder vast dat zorgverzekeraars ook dit jaar weer iedereen accepteert die verzekeringsplichtig is. Ook hebben zorgverzekeraars hun financiële verantwoording voor de verevening al jaren goed op orde en voeren ze de wanbetalersregeling goed uit. Tot slot publiceren zorgverzekeraars over het algemeen hun inkoopbeleid voor 1 april.

Wachttijden aandachtspunt zorgverzekeraars

Wachttijden in de zorg blijven een aandachtspunt. De NZa benadrukt dat naast zorgverzekeraars ook zorgaanbieders en consumentenorganisaties een bijdrage moeten leveren aan het oplossen van de wachttijdenproblematiek. Zorgverzekeraars willen hun verzekerden graag helpen om zo goed mogelijk de weg te vinden en keuzes te maken in de zorg. Wanneer de wachttijd voor zorg langer is dan aanvaardbaar kunnen verzekerden contact opnemen voor zorgbemiddeling. Zorgverzekeraars zoeken dan binnen en buiten de regio naar een zorgaanbieder die de behandeling kan uitvoeren. Zorgbemiddeling kan er toe leiden dat een behandeling, met minstens dezelfde kwaliteit, sneller kan plaatsvinden.

Bron: ZN