Huisarts Van Wijmen van Zorggroep Almere gepromoveerd

0
894
Stethoscope and glasses on black laptop

Huisarts Matthijs van Wijmen van Zorggroep Almere, werkzaam in gezondheidscentrum De Spil, is op 6 september 2018 gepromoveerd op onderzoek naar de geldigheid van wilsverklaringen. Zijn onderzoek toont aan dat een wilsbeschikking mooi is maar vooral als deze up-to-date is en de wensen actueel zijn.

Wilsverklaringen zijn documenten waarin iemand zijn of haar wensen met betrekking tot medische zorg rond het levenseinde vastlegt. De belangrijkste vragen die onderzocht zijn: blijven wensen met betrekking tot het levenseinde stabiel, ook als mensen iets ingrijpends meemaken, zoals ziekte van henzelf of in hun omgeving? Hoe vaak spreken mensen over hun wilsverklaring en met wie? Voor dit promotieonderzoek vulden 6.922 mensen met een wilsverklaring van 2005 tot 2011 elke 18 maanden een vragenlijst in. Daarnaast hield Van Wijmen aanvullende interviews met mensen die aan een ernstige aandoening leden. Van Wijmen concludeert uit de vragenlijsten en de interviews dat wilsverklaringen nuttige hulpmiddelen kunnen zijn in het verbeteren van zorg, maar niet zonder regelmatig te praten over het levenseinde met naasten en zorgverleners.

Meer onderzoek nodig

Huisarts Van Wijmen stelt dat het belangrijk is dat er onderzoek gedaan wordt naar wilsverklaringen, omdat er tegenwoordig veel meer behandelingen en keuzes mogelijk zijn rond het levenseinde. Daardoor wordt wat mensen willen steeds belangrijker. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over hoe lang je doorbehandeld wil worden.

Trots

Alle Zorggroep Almere collega’s van Matthijs en in het bijzonder die van gezondheidscentrum De Spil zijn trots op zijn bijzondere prestatie. Voor De Spil is dit de tweede huisarts die promoveert, collega Berend Terluin ging hem voor.

Bron: Zorggroep Almere