MC Slotervaart ontkent calamiteiten rond “warme overdracht” na faillissement

0
551

De curatoren van MC Slotervaart delen naar aanleiding van berichten in de media het volgende mee:

De in de media genoemde calamiteiten waren niet bekend gemaakt bij de curatoren en de calamiteitencommissie van het ziekenhuis volgens de gebruikelijke procedure. Ook bij IGJ zijn deze calamiteiten niet gemeld.

Nadat deze berichten de curatoren hadden bereikt, is door de curatoren en de leiding van het ziekenhuis onderzoek gedaan naar de achtergrond van deze berichten. Hieruit is gebleken dat bij beide gevallen geen sprake is geweest van een calamiteit.

Geen levensbedreigende situaties

Op basis van de nu bekende feiten is in beide gevallen geen sprake geweest van levensbedreigende situaties. Deze conclusie is getrokken nadat onderzoek is gedaan naar de feitelijke gang van zaken door de calamiteitencommissie, de betrokken arts, de voorzitter van het medisch stafbestuur en de curatoren.

Hoewel er geen sprake is geweest van calamiteiten zoals in de media geschetst, betreuren de curatoren het ten zeerste dat deze patiënten niet de zorg hebben gekregen die zij op dat moment hadden moeten krijgen. Curatoren en de leiding van het ziekenhuis overleggen op dit moment op welke wijze dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Onduidelijkheid

Naar aanleiding van de berichtgeving over de onduidelijkheid van artsen naar welke ziekenhuizen kan worden verwezen berichten wij als volgt. Er zijn in samenwerking met de ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving afspraken gemaakt over de behandelplekken voor patiënten in dagbehandeling bij alle specialismen waarin (chemo-) kuren worden toegediend.

Omliggende ziekenhuizen

Ook voor de geplande operaties t/m 23 november 2018 is gisteravond in overleg met omliggende ziekenhuizen een alternatief gevonden. Dit betekent dat de behandeling door een ander ziekenhuis kan worden overgenomen, indien de patiënt daar toestemming voor geeft. Patiënten worden hierover zo spoedig mogelijk door MC Slotervaart geïnformeerd.

MC Slotervaart bevindt zich is een buitengewoon complexe situatie. Het is uiterst vervelend dat er onzekerheid bestaat bij patiënten en medewerkers. Alle betrokkenen werken er hard aan om deze vervelende situatie zo spoedig mogelijk voor iedereen te verbeteren. De curatoren waarderen ieders inspanning.

Bron: MC Slotervaart