Digitale toegankelijkheid in de zorg wordt het nieuwe normaal

0
637
Foto van hand die een Smartphone vasthoudt met een smart device. Het scherm toont alleen een deel van een vinger met een druppeltje bloed voor opnemen bloedsuiker, zonder bijvoorbeeld een tekst of apps.

Websites, digitale invulformulieren, online video’s en bijvoorbeeld apps zijn bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Voor mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking en voor mensen die slechthorend of doof zijn, leidt dit helaas nog te vaak tot problemen. Ook in de zorgsector valt op dit punt nog veel winst te behalen. Daarom heeft het Informatieberaad Zorg op maandag 10 december besloten om meer vaart te zetten achter het digitaal toegankelijk maken van de online informatie van organisaties in de zorgsector.

Nog te vaak ontbreken bijvoorbeeld goede teksten bij afbeeldingen, invulformulieren en video’s, waardoor deze niet met spraaksoftware voor te lezen zijn. En mensen die slechthorend of doof zijn missen vaak ondertitelingen bij video’s. Websites, apps en portals van ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, andere zorginstellingen en van overheidsorganisaties zijn niet altijd optimaal digitaal toegankelijk.

Het duurzaam informatiestelsel uitgebreid met digitale toegankelijkheid

Op 10 december heeft het Informatieberaad Zorg besloten de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) toe te laten tot het duurzaam informatiestelsel. Onder dit informatiestelsel worden alle afspraken en voorzieningen verstaan die zorgbreed moeten worden ingevoerd, voor een veilige, digitale en eenduidige informatievoorziening in de zorg. Denk hierbij onder andere aan de standaarden die nodig zijn om gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en tussen een ziekenhuis en de patiënt mogelijk te maken.


De WCAG (op dit moment geldt de versie 2.1) is een set van richtlijnen voor digitaal toegankelijke communicatiekanalen. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over richtlijnen met betrekking tot het ondertitelen van video’s, teksten bij afbeeldingen die met spraaksoftware voor te lezen zijn en het gebruik van het juiste contrast op websites voor mensen met een visuele beperking.

Digitale zorginformatie moet voor iedereen toegankelijk zijn

Met het besluit van het Informatieberaad hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VWS uitgesproken dat digitale zorginformatie voor iedereen bruikbaar moet zijn. Zorginstellingen en verzekeraars gaan hiertoe hun ICT-leveranciers vragen om bij het realiseren en onderhouden van apps en websites aan te sluiten bij de WCAG.

Bron: Rijksoverheid

Vorig artikelBas Leerink verlaat ziekenhuis MST
Volgend artikelSchaatshulpmiddel voor gehandicapte kinderen gepresenteerd
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.