Zorgverzekeraars belonen kwaliteit van borstkankerzorg van de Santeon ziekenhuizen

0
774

De Santeon ziekenhuizen werken continu aan het aantoonbaar verbeteren van borstkankerzorg voor patiënten. Reden voor zorgverzekeraars a.s.r. en VRZ Zorgverzekeraars (ENO, ONVZ en Zorg en Zekerheid) om een nieuw meerjarencontract met de ziekenhuizen af te sluiten. Eerder gebeurde dat ook al met CZ en Menzis. In het Santeon-contract is opnieuw de geboden kwaliteit van zorg leidend. Een nieuw bekostigingsmodel – in de vorm van bundelprijzen – is hierop afgestemd.

Santeon ziekenhuizen meten en vergelijken

De zeven Santeon ziekenhuizen in Nederland meten en vergelijken onderling al jaren de resultaten van de geleverde zorg. De werkwijze van het ziekenhuis met het beste resultaat wordt door de andere ziekenhuizen overgenomen. Zo verbetert de kwaliteit continu. “Wij juichen het als zorgverzekeraar toe dat ziekenhuizen elkaar opzoeken om van elkaar te leren”, zegt Michiel Nijland van Zorg en Zekerheid. “De zeven Santeon ziekenhuizen overleggen met elkaar en delen hun ervaringen. Hierdoor werken ze efficiënt en uniform. Wat het ene ziekenhuis ontdekt, neemt het andere ziekenhuis over. Hierdoor zien we bijvoorbeeld dat het aantal heropnames als gevolg van nabloedingen of wondinfecties bij alle ziekenhuizen is gedaald.”

“Na iedere behandeling vragen we hoe tevreden een patiënt is”, legt Geranne Engwirda, domeinhouder verkoop van Santeon en lid van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, uit. “Met deze informatie kunnen onze artsen nog beter adviseren en zijn patiënten actief betrokken bij hun behandeling. Zij nemen ook deel in een verbeterteam. Hier vertellen patiënten hun artsen hoe zij de geleverde zorg hebben ervaren. Wat de impact is op hun leven en dat van hun familie, waar ze tegenaan lopen en wat ze anders zouden willen zien.” De klantbeleving is – naast kwaliteit en kosten – één van de dimensies waarvoor kritische prestatie-indicatoren zijn afgesproken.

Bekostigingsmodel


Deze afspraken zijn vastgelegd in de door Santeon met de betrokken zorgverzekeraars gesloten meerjarencontracten voor borstkankerzorg. “Uniek voor deze waardegedreven contractafspraken is, dat de Santeon ziekenhuizen met de zorgverzekeraars op basis van zorgpaden van borstkankerzorg zogenoemde bundelprijzen hebben afgesproken. Afhankelijk van de kwaliteitsprestatie kan sprake zijn van een korting of een bonus op deze bundelprijzen waarmee kwaliteitsverbetering wordt beloond”, aldus Joost Zuidema, Salesmanager namens Santeon. Binnen de afgesloten contracten is onder meer afgesproken dat de zorgverzekeraars inzicht krijgen in de kwaliteitsverbeteringen en deze ook blijven monitoren. De zeven Santeon ziekenhuizen in Nederland behandelen jaarlijks bijna 2000 patiënten met borstkanker.

Bron: Santeon


Vorig artikelIKNL: Méér informatie over kanker en de gevolgen na behandeling is niet voor iedereen het beste
Volgend artikelSMS helpt diabetespatiënten
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.