Roadshow Gezonde Basisschool van de Toekomst

Roadshow Gezonde Basisschool van de Toekomst | Groningen 13 maart

Benieuwd hoe jouw school tot de gezondste scholen van de regio zou kunnen behoren? Of ‘gewoon’ interesse om te investeren in gezonde en vitale leerlingen? In Limburg loopt sinds 2014 het programma ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ (GBT). Een uniek concept dat onderwijs een nieuw dimensie geeft. Met als tussenbalans: beter presterende kinderen die lekkerder in hun vel zitten. Op 13 maart 2019 bieden wij scholen (en gemeenten) in Noord-Nederland de kans om te leren van deze bijzondere aanpak. Kom je ook?

Dagritme

GBT onderzoekt of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. 

Uniek programma

Het voor Nederland unieke programma is een initiatief van de Onderwijsstichting Movare, GGD Zuid-Limburg, Universiteit Maastricht/UMC, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in samenwerking met vele private en maatschappelijke organisaties. GBT is tevens onderdeel van het Gezondheidsakkoord Limburg en partner in het netwerk van Alles is Gezondheid.

Resultaat: balans slaat positief door

De ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ ging in 2014 van start en het blijkt dat kinderen beter in hun vel zitten en school leuker zijn gaan vinden. Lees de factsheet met de eerste onderzoeksresultaten. Ook de scholen, leerlingen en ouders zelf zijn (overwegend) positief. Vanuit de Universiteit Maastricht (UM) loopt tevens een onderzoek naar maatschappelijke kosten en baten. Najaar 2019 verschijnt het volledige UM rapport. Meer weten? Bekijk de website van GBT

Hoogste tijd om de GBT-aanpak alvast met de rest van Nederland te gaan delen…

Roadshow: naar drie regio’s 

In 2019 gaan Movare en Alles is Gezondheid in Nederland op pad om de praktijkervaringen met GBT via een zogenaamde roadshow te delen met andere regio’s/scholen in Nederland. Onder het motto: leer van de opgedane kennis, maak gebruik van de ontwikkelde aanpak en ga eens na of implementatie opportuun is in jouw regio. 

We trekken erop uit met een coalitie van GBT stakeholders om de uitdaging te presenteren, successen en valkuilen te delen en de (eerste) bouwstenen aan te reiken om de GBT-aanpak te overwegen of van de grond te krijgen.

Halte 1: Groningen

De eerste halte die we aandoen met de GBT roadshow is Groningen, op 13 maart 2019, van 14.30-17.30 uur bij de Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences
Pedagogische Academie, BrugsmaBorg, lokaal D2.32
Zernikeplein 9
9747 AS Groningen 

Informatie over route en parkeren vind je hier

De volgende regio’s in de GBT roadshow zullen zijn: Flevoland en Utrecht (Q1 en eerste helft 2019).

Voor wie: scholen én gemeenten

De roadshow in Groningen is bedoeld voor schoolbesturen maar ook schoolleiders/leerkrachten en coördinatoren die interesse hebben in het GBT project en willen werken aan gezondheid op school. Dit is inclusief het voorschools segment en de kinderopvang. 

Verder nodigen wij gemeenten en lokale overheden van harte uit om te kijken hoe onderwijs en overheid op lokaal niveau kunnen samenwerken aan fitte en gezonde leerlingen. Dit geldt ook voor de GGD en andere regionale partijen die bezig zijn met gezondheidsbeleid van kinderen.

Sprekers: GBT packagedeal

Wie ga je tegenkomen deze middag? De bezetting wordt gevormd door een package van partijen die allemaal betrokken zijn bij de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Je verneemt hun ervaringen uit eerste hand. Ook bijzonder is dat je de hele keten in één keer treft, wat ons in de gelegenheid stelt om het vraagstuk/de uitdaging integraal te benaderen. Vanuit Limburg komen de volgende vertegenwoordigingen mee:

 • GBT programmadirectie van Movare 
 • GBT schooldirecteur en coördinator/leerkracht, aangevuld met oudervertegenwoordiging
 • Kinderopvang die samenwerkt met GBT
 • Gemeenteambtenaar in GBT gemeente
 • Onderzoeker Universiteit Maastricht die GBT concept onderzoekt

Programma: 14.30-17.30 uur

 • Inloop (vanaf 14.00 uur)
 • Welkom en introductie; Hanzehogeschool Groningen over sport, educatie, innovatie en de Gezonde Basisschool in Noord-Nederland.
 • Setting the scene 
  o    Introductie GBT concept en blik bij scholen (in Zuid-Limburgse context).
  o    Eerste resultaten uit onderzoek: key facts, effecten/winst te boeken.
 • Keten in beeld 
  o    Forum/panelgesprek met diverse stakeholders (zie hierboven de sprekers). 
  o    Over: voeding, bewegen en veranderingen voor leerkrachten, kinderen en ouders.
 • Open space werksessie
  o    Uiteen in (thema)groepjes -naar keuze- onder begeleiding van 8 moderatoren.
  o    Gericht ervaringen uitwisselen, gedachten delen en mogelijkheden verkennen.
 • Inzichten delen en aanpak voor thuis 
  o    Opvallende zaken uit open space werksessie. 
  o    Presentatie GBT aanpak: mogelijkheden voor lokale aanpak/implementatie.
 • Toelichting VNG op preventieakkoord en inbedding Gezonde Basisschool van de Toekomst op lokaal niveau
 • Matchmaking en netwerkborrel 


Na afloop ontvangen alle deelnemers een boek -vers van de pers- met onderzoek, verhalen en handreiking met 8 bouwstenen om te komen tot een Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Aanmelden

Schrijf je nu in: ontmoet GBT voorlopers, leer van hun praktijkervaringen en ga na waar jouw eigen school of gemeente staat. Deelname is gratis. We hebben plek voor maximaal 100 deelnemers. Na aanmelding rekenen wij op jouw komst. 

Meld je hier aan

Partners

De roadshow is mede mogelijk gemaakt door de Hanzehogeschool Groningen en VNG.

Bron: GBT