Mondzorg gaat bureaucratie te lijf met schrap- en verbeteragenda

0
847
Bron: Shutterstock

Tandartsen, het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, toezichthouders en andere belanghebbenden in de mondzorg gaan samen het komende jaar negen regels schrappen of verbeteren. Ze doen dat om de tijd die tandartsen kwijt zijn aan administratie te verminderen, zodat er meer ruimte overblijft voor de zorg aan patiënten. Dat staat in de schrap- en verbeteragenda voor de mondzorg van (Ont)regel de Zorg, die vandaag is aangeboden aan het ministerie van VWS.

In de agenda staan onder andere regels over het aanvragen van machtigingen, het contact met zorgverzekeraars over de afhandeling van declaraties waarin onjuistheden zitten, de verplichte publicatie van een prijslijst voor materiaal en techniek, en regels over registraties die voortkomen uit praktijkrichtlijnen. Vice-voorzitter Henk Donker van de beroepsvereniging van tandartsen KNMT overhandigde de agenda donderdag aan het ministerie van VWS.

Schrapsessies mondzorg


Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport): ‘Goed dat de KNMT dit initiatief heeft genomen. Elke overbodige regel die geschrapt kan worden waardoor er meer tijd beschikbaar is voor de patiënt, juich ik toe. Ik ben benieuwd wat over pakweg een jaar het effect zal zijn van de agenda in de dagelijkse praktijk. Ik kijk uit naar de ervaringen van zorgverleners en patiënten.’

Donker: ‘De schrap- en verbeteragenda voor de mondzorg gaat een belangrijke basis vormen voor het daadwerkelijk verlagen van de regeldruk in de mondzorg. Dat is iets om trots op te zijn. Maar we zijn er nog niet: nú moeten we samen de agenda gaan waarmaken en de negen speerpunten een voor een afvinken.’

KMNT en (Ont)Regel de Zorg


De KNMT nam eind vorig jaar het initiatief om ook voor de mondzorg een schrap- en verbeteragenda op te stellen. De vereniging sloot daarmee aan bij de landelijke, door het ministerie van VWS gecoördineerde programma (Ont)Regel de Zorg.

De agenda is tot stand gekomen door allereerst in een onderzoek bij ruim 400 tandartsen na te gaan welke regels ze onhandig of overbodig achten. Vervolgens zijn deze regels in drie schrap- en verbetersessies tegen het licht gehouden.

Aan de sessies namen naast tandartsen ook zorgverzekeraars, toezichthouders, het ministerie en de Patiëntenfederatie Nederland deel. Na toetsing van een aantal regels op noodzakelijkheid, werking en doelmatigheid bleven negen regels over om te schrappen of te verbeteren. De komende tijd gaan alle partijen met hun eigen actiepunten aan de slag om de agenda waar te maken.

De gehele schrap- en verbeteragenda voor de mondzorg vindt u op: https://knmt.nl/sites/default/files/schrap-_en_verbeteragenda_ontregel_de_mondzorg_2019.pdf

Bron: KNMT