Annexum start jacht op zorgvastgoed

0
674

Nieuw zorgvastgoedfonds op basis van big data

Annexum, aanbieder van vastgoedfondsen speciaal voor particulieren, start met de jacht op zorgvastgoed voor een nieuw beleggingsfonds. Uit cijfers van adviesbureau Capital Value blijkt dat investeringen in zorgvastgoed de eerste helft van 2019 met 40% zijn toegenomen tot een recordbedrag van 415 miljoen euro.

Strategisch expert

Daarom bundelt Annexum de krachten met een partij die strategisch expert is op het gebied van zorgvastgoed – om op basis van grote hoeveelheden beschikbare data trends en prognoses in kaart te brengen. Met de daaruit volgende data-driven strategie gaat Annexum vervolgens actief in gesprek met eigenaren van zorgvastgoed en makelaars. Annexum zoekt voor dit nieuwe groeifonds assets met een waarde tussen de 2 en 10 miljoen euro. De emissie van het zorgvastgoedfonds vindt plaats in 2020.

Analyse data als uitgangspunt voor assets

Om toekomstbestendige en rendabele vastgoedfondsen te creëren, baseert Annexum strategische keuzes in toenemende mate op de uitkomsten van data analyse. In dat kader is de onderneming voor haar zorgvastgoedfonds een samenwerking aangegaan met Careinvest, expert op het gebied van zorgvastgoed. Careinvest verzamelt en analyseert onder meer data over zorginstellingen, overheidsbeleid en demografische gegevens. De daaruit volgende prognoses en trends vormen de basis voor een strategie op basis waarvan Annexum nu met de acquisitie van het zorgvastgoed start. Annexum komt hiervoor graag in gesprek met eigenaren en makelaars.

Zorgvastgoed populair

Circa 30% van de gezondheidscentra in Nederland is eigendom van woningcorporaties en instellingen. De verwachting is dat deze de komende jaren een groot deel van hun zorgvastgoed verkopen. Het in eigendom houden leidt voor deze organisaties tot kapitaalbeslag, en draagt niet of onvoldoende bij aan het uitvoeren van hun kerntaken. Door onder meer de toenemende vergrijzing en de sterk oplopende zorgkosten heeft de overheid veranderingen in de langdurige zorg doorgevoerd. Mensen blijven langer thuis wonen en zorgtaken zijn uitbesteed. De behoefte aan goede zorgvoorzieningen blijft echter groeien en dit biedt kansen voor nieuwe woonzorgproducten. Dit verklaart ook de toename van investeringen van beleggers in zorgvastgoed.

Bron: Coebergh Communicatie & PR