0
418
“Bestuurders in de zorg aan de wandel?”, vraagt Hessiëlle Kerkhoff, auteur van het boek ‘Signatuur in de zorg’ zich af. (Foto: De Waerdmeester)
“Bestuurders in de zorg aan de wandel?”, vraagt Hessiëlle Kerkhoff, auteur van het boek ‘Signatuur in de zorg’ zich af. (Foto: De Waerdmeester)

‘Bestuurders in de zorg aan de wandel?’

“Om de problemen in de zorg op te pakken hebben we stabiliteit nodig”, stelt Hessiëlle Kerkhoff, auteur van het boek ‘Signatuur in de zorg’. “Niet alleen rust en regelmaat onder deskundige zorgverleners. Ook bestuurlijk leiderschap vraagt om herkenbaarheid”.

Vacante plekken

Op de sites van recruiters staan opvallend veel vacatures om tijdelijke gaten op te vullen. Cijfers over het wisselen van organisatie onder bestuurders binnen de zorgsector zijn nauwelijks te vinden. In opdracht van VWS loopt er wel een onderzoek naar de gevolgen van de invoering wet normering top inkomens. Deze is in 2020 afgerond.

Vertrek

Deze week kondigde Laurent de Vries, zorgbestuurder bij Viattence zijn vertrek aan. De zorg uit, het onderwijs in. Kerkhoff interviewde hem voor haar boek; ”De Vries heeft zijn vanuit zijn eigenheid verschil gemaakt in de zorgsector”.

In de verschuiving van het economisch beheersen van de zorg naar een waarde-toevoeging voor de patiënt en cliënt is de vraag die aan leiders wordt gesteld complex. Het radicaal anders doen vraagt van de leider om te weten waar hij of zij voor staat zonder hier halsstarrig aan vast te houden. Laurent de Vries zette samen met zijn medewerkers de mens centraal en niet de ziekte.

Opgave

Het boek van Kerkhoff is ruim gevuld met citaten van meerdere zorgbestuurders. Een uitspraak van de Vries; ”Een goede bestuurder heeft al zijn zintuigen openstaan en staat voor de uitdaging om los te laten en vertrouwen te hebben. Dat betekent ook vertrouwen hebben in jezelf, dat je in de randvoorwaarden het goede hebt gedaan. De grootste opgave is door de tijd van niet-weten te komen”.

Op 1 november gaat Kerkhoff tijdens het symposium ‘Signatuur in de zorg’ in gesprek met de Vries. Eén van zijn laatste publieke optredens als zorgbestuurder waar in zijn visie op signatuur en leiderschap in de zorg aan bod komt. Andere sprekers zijn de Inspecteur-Generaal IGJ, Ronnie van Diemen en AnneMiek Vroom, socioloog en directeur Ikone.

Foto & Bron: De Waerdmeester