Rechter haalt streep door medische beoordelingen VGZ

0
3241

VGZ komt vandaag met een reactie omdat zij de visie van SRN niet delen! Nieuwe kans voor patiënten die behandeling willen

Bijgesloten de uitspraak

Zorgverzekeraar VGZ heeft ten onrechte medisch specialistische behandelingen geweigerd van kwetsbare patiënten met schrijnende aandoeningen. Dat oordeelde de rechtbank van Arnhem vandaag, 19 december in een kort geding dat door de Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (SRN) was aangespannen mede namens 20 patiënten. De uitspraak betreft ook de VGZ-labels Univé, IZZ , UMC en IZA/VNG.

Niet op de stoel van de arts

‘Het vonnis maakt duidelijk dat de zorgverzekeraar niet op de stoel van de arts mag gaan zitten. De arts bepaalt welke behandeling een patiënt nodig heeft, niet VGZ’, stelt advocaat Koen Mous van het gerenommeerde kantoor Dirkzwager.

Goed nieuws

‘Dit is niet alleen goed nieuws voor onze 21 patiënten maar voor honderden patiënten in heel Nederland. Want bij vrijwel alle revalidatieklinieken werden aanvragen voor behandeling zonder objectieve reden afgewezen’, aldus Ivo van Loon, manueel therapeut en oprichter van SRN. Van Loon: ‘Patiënten met exact dezelfde indicatie konden bij andere zorgverzekeraars zoals CZ, Zilveren Kruis en Menzis zonder toestemming meteen in behandeling worden genomen.

Ik ben blij dat de rechter VGZ duidelijk heeft gemaakt dat hun handelswijze niet door de beugel kan. Het gaat om schrijnende gevallen van patiënten met meervoudige en complexe problemen die dringend behandeling nodig hebben in de medische specialistische zorg. Voor hen is revalidatie van groot belang om weer aan het maatschappelijke leven te kunnen deelnemen.’

Zorgverzekeraar onjuist gehandeld

De uitspraak volgt in dezelfde week waarin ook Zilveren Kruis veroordeeld werd tot herbeoordeling van aanvragen. Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden had ook deze zorgverzekeraar onjuist gehandeld bij aanvragen voor medisch specialistische revalidatie. Mous, die in beide zaken als advocaat optrad: ‘Zowel de rechtbank als eerder deze week het hof zijn bijzonder kritisch op de wijze waarop deze zorgverzekeraars omgaan met machtigingsaanvragen.

Zorgverzekeraars mogen toetsen, maar moeten daarbij wel objectieve en  toetsbare criteria hanteren. Aanvragen werden afgewezen op basis van een subjectief oordeel van de medisch adviseur. Patiënten kregen daardoor niet de behandeling die zij volgens hun arts nodig hadden.’

SRN is een door het ministerie van Volksgezondheid erkende instelling voor het leveren van medisch specialistische zorg. Dat betekent dat de zorg wettelijk gezien sowieso zou moeten worden vergoed vanuit het basispakket. SRN heeft vestigingen in Goes, Vlissingen, Middelburg, Zierikzee, Kapelle, Wemeldinge. Kruiningen, Kortgene en Rilland.

Bron: Headline communications

Reactie VGZ

VGZ geeft aan te begrijpen dat de summiere afwijzing in veel gevallen tot vragen heeft geleid. “Dit moeten en gaan wij beter doen”.

Daarnaast betreurt de zorgverzekeraar dat het beeld is ontstaan dat zij aanvragen voor medische revalidatiezorg consequent zouden afwijzen. “Dat is niet juist”.

“We beoordelen aanvragen objectief en kijken daarbij nadrukkelijk naar de normen die de revalidatieartsen in hun kaders en richtlijnen zelf hebben opgeschreven” Daarnaast laat VGZ weten dat zij bovendien via de machtigingsaanvraag kijkt of een voorgestelde behandeling voldoet aan wet- en regelgeving. “Dat biedt houvast voor verzekerden en zorgaanbieders”.

Als een aanvraag voor de (vergoeding van) medische revalidatiezorg wordt afgewezen, betekent dit volgens VGZ overigens niet dat er geen andere, beter passende zorg mogelijk is. “Deze verzekerden kunnen bijvoorbeeld wel bij een andere zorgverlener (zoals fysiotherapeut of psycholoog) terecht voor behandeling van hun klachten”.

Duidelijkheid voor patiënten

Op dit moment is duidelijkheid voor de betrokken patiënten het allerbelangrijkst. Om die reden hebben we besloten – na afweging van alle belangen – om de voorgestelde behandelingen goed te keuren. Zodoende weten patiënten waar ze aan toe zijn: de behandeling van de betrokken patiënten kan van start gaan.

Bron reactie: VGZ