Gerechtshof wijst weigerachtig Zilveren Kruis terecht

0
1029

Alsnog behandeling voor honderden pijnpatiënten

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 18 december bepaald dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis niet in de stoel van de arts mag zitten. Als gevolg van deze uitspraak kunnen honderden pijnpatiënten in ons land alsnog aanspraak maken op medisch specialistische revalidatie.

Stelselmatig afgewezen

Patiënten met chronische pijn en reuma werden sinds 1 januari 2019 stelselmatig afgewezen voor behandeling door Zilveren Kruis. De goed onderbouwde behandelplannen van gespecialiseerde revalidatieartsen wimpelde Zilveren Kruis weg als onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd.

Nieuwe kans

De rechtszaak werd aangespannen door de landelijke keten van medisch specialistische revalidatieklinieken OCA. ‘Het Hof oordeelt dat de indicatiestelling bij de behandelend arts ligt en dat diens oordeel tot uitgangspunt moet worden genomen’, stelt advocaat mr. Koen Mous van het gerenommeerde kantoor Dirkzwager Advocaten namens OCA. ‘Niet alleen OCA had met afwijzingen door Zilveren Kruis te maken. Het probleem speelt in de hele sector. Met dit arrest krijgen honderden pijnpatiënten in ons land een nieuwe kans om alsnog te revalideren. Het Hof maakt onomwonden duidelijk dat de medisch specialist uiteindelijk op medische gronden bepaalt welke zorg nodig is en niet de zorgverzekeraar.’

Het Hof tikte de zorgverzekeraar op de vingers omdat het zonder concrete onderbouwing behandelplannen afwees. Zilveren Kruis had bovendien de mogelijkheid om aanvullende informatie op te vragen, maar heeft dat niet gedaan. Het Hof oordeelde dat Zilveren Kruis onzorgvuldig en onrechtmatig handelde.

Wrang

Mous: ‘Als reden gaf Zilveren Kruis aan dat er te weinig wetenschappelijk bewijs is dat medisch specialistische revalidatie een goed resultaat oplevert bij chronische pijn. Volgens revalidatieartsen laat jaren van internationaal onderzoek en de ervaring van talloze specialisten wereldwijd het tegendeel zien. Wrang was bovendien dat patiënten met dezelfde klachten bij andere zorgverzekeraars wel gewoon hun behandeling vergoed kregen als de behandelend arts dat adviseerde. Veel klinieken meenden dat de afwijzingen van Zilveren Kruis niets anders waren dan een financiële besparing. Hoe dan ook: het primaat ligt nu gelukkig weer bij de arts’.

In mei afgelopen jaar stuurden de twee belangenorganisaties Pijnpatiënten naar 1 stem en de Stichting Handhaving Vrije artsenkeuze al een brandbrief over deze zaak naar minister De Jonge (Volksgezondheid) en de directie van Zilveren Kruis. Tot op heden is daar niet op geantwoord.

Bron: Headline communications