Gevaccineerd?

0
784

Het IVM heeft rompertjes voor ouders die willen laten zien dat zij hun kind gevaccineerd hebben. De rompertjes zijn te bestellen via: https://www.medicijngebruik.nl/merchandise

Rijksvaccinatie- programma

De Gezondheidsraad geeft in samenwerking met het Zorginstituut Nederland advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over opname van vaccins in een publiek programma (zoals het Rijksvaccinatie- programma) of vergoeding via de basiszorgverzekering. De minister van VWS neemt hierover het besluit. Hierbij spelen zowel de effectiviteit van het vaccin als de kosten een rol. Patiënten kunnen vaccins die (nog) niet opgenomen zijn in een publiek programma of de basiszorgverzekering op eigen initiatief bij de huisarts of een vaccinatiecentrum aanvragen. Ze betalen het vaccin dan zelf.

Aluminiumverbindingen verhogen de werkzaamheid van het vaccin

Aluminiumverbindingen (zoals aluminiumsulfaat en aluminiumhydroxide) verhogen de werkzaamheid van vaccins. Deze verbindingen komen voor in bepaalde vaccins, zoals het pneumokokkenvaccin, meningokokken-C-vaccin en hepatitis B-vaccin. Ze zorgen ervoor dat het vaccin het immuunsysteem beter bereikt. Hierdoor is een kleinere hoeveelheid van de werkzame bestanddelen nodig. De hoeveelheid aluminiumverbindingen in het vaccin is gering. Aluminiumverbindingen zijn pas bij een veel hogere dosering schadelijk. Bovendien is de hoeveelheid aluminium die we dagelijks binnenkrijgen via de lucht, het voedsel en het drinkwater veel hoger dan de hoeveelheid aluminium in vaccins.

Bron: IVM