Wat kan een mantelzorgmakelaar doen als je zorgt voor je naaste?

0
927
Afgelopen week werd bekendgemaakt dat in Nederland jaarlijks 800.000 65-plussers op de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis terechtkomen, waarvan er 322.000 worden opgenomen zonder medisch-specialistische noodzaak*. Deze patiënten zijn vaak (tijdelijk) niet in staat om zelfstandi...

Ouderen worden in Nederland gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te wonen. Door de vergrijzing is de kans groot dat velen van ons te maken krijgen met de zorg voor een (groot)ouder of partner. Maar hoe pak je dat het beste aan? En wat doe je als je vastloopt, overbelast raakt of door de vele regels en instanties niet (meer) weet bij welk loket te de zorg kan krijgen die nodig is.

Wanneer is de zorg voor je naaste mantelzorg?

“Je bent mantelzorger wanneer je zorg verleent aan een hulpbehoevende naaste. In theorie ben je al mantelzorger als je je buurman een pannetje soep brengt”, vertelt Fleur Kusters van MantelzorgNL: de landelijke organisatie voor mantelzorgers. Kusters: “Maar vaker omvat mantelzorg veel meer dan dat en zorgen mantelzorgers langdurig en intensief voor een ander.”


Hulp bij zorgwetten, vergoedingen en regelgeving

  
De juiste weg en het juiste loket vinden is niet eenvoudig. De gemeente waar je woont is in eerste instantie het eerste loker voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Je gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de mantelzorger. Dan moet je denken aan vervangende zorg of huishoudelijke hulp. Dus je moet als eerste aankloppen bij het Wmo-loket van de gemeente waar de zorgvrager woont. Dan komt er een keukentafelgesprek en dan wordt bekeken ondersteuning.

Volgens Kusters is er in elke gemeente wel een steunpunt mantelzorg, maar het nadeel is wel dat ze niet allemaal hetzelfde heten: “Soms is het ondergebracht bij een ouderen-of welzijnsorganisatie. Het probleem is dat veel mantelzorgers zich pas later beseffen dat ze mantelzorger zijn en als zij dan hulp gaan zoeken, weten ze de weg niet altijd even makkelijk te vinden.”     

Welke taken doen mantelzorgers?

Veel mantelzorgers helpen hun naasten met verschillende taken. De hulp die zij bieden is/zijn:

 • Gezelschap: troost bieden , afleiding geven, het contact met de buitenwereld zijn, een luisterend oor zijn
 • Verzorging: helpen met douchen en aankleden
 • Structuur: Structuur bieden en eventueel toezicht houden
 • Vervoer en begeleiding naar hulpverleners, kapper, dagbesteding etc.
 • Sociale activiteiten: het bezoeken en organiseren van verjaardagen, bezoekjes, uitstapjes
 • Administratieve taken: geldzaken regelen, hulp, zorgvoorzieningen en hulpmiddelen aanvragen en organiseren en de administratie daarvan bijhouden
 • Hulp in het huishouden (schoonmaken in huis, strijken en wassen, klusjes doen en boodschappen doen
 • Eten en drinken bereiden (Bereiden, aanbieden, voeren)

Veel mantelzorgers doen meerdere taken voor hun naaste. De scheidslijn met wat een zorgverleners doet is dun. Een professional neemt taken op zich als medicatie toedienen, injecteren en wonden verzorgen. Er zijn een hoop mantelzorgers die ook deze specifieke zorgtaken verrichten.

Hulp voor mantelzorgers


Er zijn verschillende vormen van ondersteuning voor de mantelzorger. Daar zijn gemeentes zelf verantwoordelijk voor. Sommige gemeenten kennen een geldelijke mantelzorgwaardering van bijvoorbeeld €100,- anderen een mantelzorgcompliment voor de mantelzorger, in de vorm van een tegoedbon. Er zijn ook gemeenten die de mantelzorgwaardering hebben afgeschaft. Een andere vorm van ondersteuning voor de mantelzorger is respijtzorg. Als de mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig heeft, kan de zorg tijdelijk worden overgenomen door een professional of vrijwilliger.

Ook de respijtzorg is niet in elke gemeente op dezelfde manier geregeld. Wanneer je hulpbehoevende naaste naar dagbesteding gaat en je als mantelzorger even tijd voor zichzelf neemt, wordt het gefinancierd vanuit de Wmo. Maar wanneer die persoon voor een korte periode wordt opgenomen in een instelling zodat de mantelzorger een paar dagen op vakantie kan, valt dat weer onder de Zorgverzerzekeringswet. Mantelzorgers merken dat gemeenten en verzekeraars dan naar elk wijzen wegens een financieel belang.

Het is enorm belangrijk dat de mantelzorger voldoende wordt ondersteund om overbelasting te voorkomen.

Werk & Mantelzorg


Eén op de drie volwassenen (16+) geeft mantelzorg en een op de vier werknemers combineert betaald werk met mantelzorg. Veel werkgevers weten vaak niet eens dat ze iemand in dienst hebben die mantelzorger is. Veel mantelzorgers zijn overbelast en dit zorgt dan “grijs” verzuim. Veel mantelzorgers zijn niet goed op de hoogte van kortdurend en langdurend zorgverlof. Vaak zijn er ook nog aanvullende mogelijkheden vanuit de CAO.

Zorgadministratie is moeilijk


MantelzorgNL krijgt veel vragen over de administratie. Ook het hele administratieve proces rondom aanvragen voor de zorg van iemand, vergt ontzettend veel tijd van mantelzorgers. Je hebt bijna een HBO+ opleiding nodig om zorg aan te kunnen vragen. Mantelzorgers zijn ongeveer drie uur per week bezig zijn met de administratie, aldus MantelzorgNL.

Mantelzorgmakelaars gespecialiseerd in regeltaken en zorgadministratie

Voor al die regeltaken zijn er ook mantelzorgmakelaars. De mantelzorgmakelaar weet alles van administratie en kan de mantelzorgers daarbij helpen. Als de mantelzorgmakelaar bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning of bij de gemeente werkt, wordt dit gewoon vergoed. Kijk hier voor meer informatie over mantelzorgmakelaars op: https://www.regelhulp.nl/ik-zorg-voor-iemand/hulp-bij-regeltaken-(mantelzorgmakelaar)

Krijg ik een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar?

 • Werkt de mantelzorgmakelaar bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning of bij uw gemeente? Dan hoeft u meestal niets te betalen. 
 • Werkt de mantelzorgmakelaar zelfstandig? Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende verzekering.
 • Daarnaast vergoeden sommige gemeenten een mantelzorgmakelaar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Neem contact op met uw zorgverzekeraar of uw gemeente. Lees meer over vergoeding voor mantelzorg via de zorgverzekering (Consumentenbond.nl). 

Vorig artikelGeldproblemen in woon- en ouderinitiatieven door coronacrisis
Volgend artikelLeiding nemen aan het bed
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.