Impact én kansen corona voor combinatie werk en mantelzorg

0
915
Tired businesswoman

Bijna de helft van de werkende mantelzorgers besteedt tijdens de coronacrisis meer tijd aan mantelzorg. En 3 op de 4 ervaart een grotere (emotionele) belasting. Er is meer behoefte aan steun en ondersteuning door de leidinggevende. En dit wordt ook aangeboden. Zo is er meer flexibiliteit en ruimte om nieuwe afspraken te maken om werk en mantelzorg te combineren. Zowel mantelzorgers als leidinggevenden zien de potentie voor een betere werk privé balans in de toekomst. 

Dat zijn de belangrijkste inzichten uit het onderzoek dat stichting Werk&Mantelzorg heeft verricht naar de beleving van twee maanden coronacrisis onder werkende mantelzorgers en hun leidinggevenden. Werk&Mantelzorg waarschuwt voor postcorona-effecten bij werkende mantelzorgers. Extra aandacht en begeleiding (voor de terugkeer) op de werkvloer voor deze groep kan overbelasting, verzuim en uitval voorkomen of verminderen, aldus Werk&Mantelzorg.


Positieve effecten


Soms is wat onmogelijk leek, nu wel mogelijk


De meeste mantelzorgers hebben hun mantelzorgsituatie bespreekbaar gemaakt en ervaren meer ruimte en flexibiliteit om nieuwe afspraken te maken. Leidinggevenden geven aan deze te bieden, zodat mantelzorgers (meer) kunnen zorgen. Mantelzorgers mogen minder uren werken tegen hetzelfde salaris en roosters worden op mantelzorgsituaties aangepast. Soms blijkt het onmogelijke nu wél mogelijk. 


“Jarenlang werd er gezegd dat ik in mijn functie niet vanuit huis kon werken, het was gewoon niet bespreekbaar.” Maar met de komst van het coronavirus zat mantelzorger en helpdeskmedewerker Mandy (49) opeens 5 dagen per week thuis te werken. “Het kan dus wél. En ik ben ook productiever. Dat ziet mijn leidinggevende nu gelukkig ook in. Als we zo meteen weer teruggaan naar kantoor, mag ik 2 dagen thuis blijven werken. Meer zou ik ook niet willen, want dan mis ik de afleiding en mijn collega’s.”Thuiswerken met stip op nummer 1


Met stip op nummer 1 wordt thuiswerken genoemd als positief effect van de coronacrisis voor de combinatie van werk met zorg. De verminderde reistijd, tijd zelf in kunnen delen en uren meer kunnen spreiden over de dag of over dagen, helpt mantelzorgers balans te vinden. Zowel leidinggevenden als mantelzorgers geven aan thuiswerken, online vergaderen en meer flexibiliteit in de toekomst te willen behouden. Waarbij oog moet worden gehouden voor de negatieve kanten van thuiswerken, die beide groepen benoemen: het thuiswerken vervaagt de grens tussen werk en privétijd. Het gevaar van alleen maar werken en/of alleen maar zorgen ligt bij veel mantelzorgers op de loer. Negatieve effecten


Meer mantelzorgen, meer (emotionele) belasting


Bijna de helft van de mantelzorgers besteedt nu meer tijd aan mantelzorg dan voor de Coronacrisis. Drie kwart ervaart meer (emotionele) belasting dan voor de Coronacrisis, een kwart zelfs veel meer. Er is grote angst om zelf corona te krijgen en dan niet meer te kunnen zorgen. Of het virus tijdens het zorgen over te dragen op de kwetsbare naaste. Bezorgdheid ook over de duur en de impact van de corona-maatregelen op de fysieke en mentale gesteldheid van de zorgvrager én op hun eigen gesteldheid. Er leven gevoelens van machteloosheid om het verlies van eigen regie en verdriet als geen contact met de naaste mogelijk is. Post-corona zorgen


Leidinggevenden en mantelzorgers uiten ook hun zorgen om morgen. Blijven mantelzorgers wel overeind als de druk van de ketel gaat? Hoe worden mantelzorgers met drempelvrees voor het betreden van de werkvloer begeleid? Waar staat het werkgeversperspectief van loon naar werken, ten opzichte van het zorgperspectief van de werkende mantelzorger? Open het gesprek hierover met elkaar blijven voeren met begrip en respect voor beide perspectieven, lijkt het credo.7 tips voor terugkeer mantelzorger naar werkvloer 


Werk&Mantelzorg zette 7 tips voor leidinggevenden op een rijtje voor een goede – toekomstige -terugkeer, zoals het gesprek aangaan over welke afspraken kunnen worden behouden en welke moeten worden herzien en het aanstellen van een buddy voor een luisterend oor en advies. Lees ze hier

Bron: Werk & Mantelzorg