‘Vogelvoer en zaaimengels moeten vrij zijn van hooikoortsplant ambrosia’

De import en verkoop van producten die verontreinigd zijn met ambrosiazaadjes moet stoppen, aldus stichting platform Stop invasieve exoten. Specifiek gaat het om vogelvoer en zaadmengsels voor het inzaaien van bijvoorbeeld wegbermen en akkerranden. De invasieve exotische plant is niet alleen schadelijk voor natuur en landbouw, maar is ook berucht als ‘de hooikoortsplant’.

Ambrosiavrij

Het platform heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit daarom gevraagd om wettelijk vast te leggen dat vogelvoer en zaaimengsels ambrosiavrij moeten zijn. “Al tien jaar loopt er een actie om ambrosia te bestrijden, maar zolang de import en verkoop van ambrosiahoudende producten doorgaat, is dat dweilen met de kraan open,” aldus het platform.

Noord-Amerikaanse planten

Met ‘ambrosia’ worden in de praktijk drie verwante plantensoorten bedoeld: de alsemambrosia, de driedelige ambrosia  en de zandambrosia. Het zijn van oorsprong Noord-Amerikaanse planten, maar door transport en handel hebben ze zich op grote schaal in Midden-Europa gevestigd. Ambrosia komt vanuit het buitenland in Nederland terecht met de invoer van zaadmengsels, als verontreiniging. Die zaadmengsels worden gebruikt als vogelvoer (om bijvoorbeeld tuinvogels in de winter bij te voeren) en om bijvoorbeeld wegbermen en akkerranden in te zaaien.

Ambrosia is hier schadelijk voor de natuur, voor de landbouw en voor de volksgezondheid. In de natuur en in de landbouw verdringt ambrosia andere planten en breidt zich op die manier steeds verder uit. Dit veroorzaakt dus zowel ecologische als economische schade.

Schadelijk

Voor de volksgezondheid is deze invasieve exoot ook schadelijk, omdat hij grote hoeveelheden pollen verspreidt waar veel mensen allergisch voor zijn. Hij wordt dan ook ‘de hooikoortsplant’ genoemd. Bovendien bloeit de plant heel laat, waardoor het hooikoortsseizoen met maanden wordt verlengd,  tot eind oktober. De gezondheidskosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor Nederland in een recente studie berekend op ruim 167 miljoen euro per jaar.  

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: “Al tien jaar wordt in Nederland campagne gevoerd om ambrosia te bestrijden. Maar de invoer, verkoop en verspreiding gaat gewoon door. Daarom heeft het platform in een brief aan minister Schouten gevraagd om in actie te komen. Er is een wettelijke maximumnorm voor het gehalte ambrosia dat aanwezig mag zijn in vogelvoer. Die is vastgelegd in het Besluit diervoeders 2012, dat verwijst naar een Europese richtlijn waarin staat dat zaadmengsels voor buitenvogels tot 50 milligram ambrosiazaden per kilogram mogen bevatten. Dit komt neer op 15-30 zaden per kilo.

Dit is een ongewenste situatie. In de Nederlandse wetgeving zou daarom moeten worden vastgelegd dat er helemaal geen ambrosiazaden in het vogelvoer mogen zitten. De Europese richtlijn biedt ook de ruimte om nationaal een strengere norm te stellen. Als reden voor de aanscherping zou de minister van LNV kunnen aanvoeren dat door de klimaatverandering de ambrosia nu in Nederland zaad vormt. Zaad dat 40 jaar kiemkrachtig is. Dat was tijdens het stellen van de Europese norm nog niet het geval. Een gehalte van nul is ook in de praktijk te realiseren: er zijn diverse leveranciers die vogelvoer verkopen dat gegarandeerd vrij is van ambrosiazaad.”

“Voor zaadmengsels om bijvoorbeeld wegbermen en akkerranden in te zaaien geldt op dit moment helemaal geen norm voor het gehalte ambrosiazaden. Het platform heeft daarom aan de minister verzocht om zo spoedig mogelijk in de wetgeving op te nemen dat in die zaadmengsels geen ambrosiazaden mogen zitten. Het bestrijden van deze beruchte invasieve exotische plant terwijl de invoer, verkoop en verspreiding gewoon doorgaat, is dweilen met de kraan open,” aldus Reinhold.

Bron: invasieve-exoten