Energie in de Zorg

Het is bekend dat de zorgsector voor een grote maatschappelijke uitdaging staat: hoe gaan we naar een sector die nagenoeg geen CO2 meer uitstoot in 2050? Energiebesparing en het elimineren van het gebruik van fossiele brandstoffen zijn essentieel om dit doel te bereiken. Het EVZ publiceert de Factsheet Energiekentallen Zorgsector, om een beeld te geven van de omvang van de zorgsector in relatie tot het energiegebruik.

Algemene kenmerken zorgsector

De factsheet presenteert op een grafische wijze algemene kenmerken van de zorgsector, zoals aantal medewerkers, omzet en gemiddelde jaarlijkse bijdrage per inwoner. Daarna gaat de sheet de diepte in op het energieverbruik van een aantal deelsectoren, waarna dit per provincie wordt uitgesplitst. Op deze wijze worden opvallende verschillen geïdentificeerd.

Grote winst te behalen

Het zijn deze verschillen en uitschieters die interessant zijn, want daar is grote winst te behalen of juist veel van te leren. Daarom dient deze factsheet ook als oproep aan de sector om (minimaal) de in de invulformats en tools aangegeven informatie in de portefeuilleroutekaarten op te nemen, good practices te delen en mee te denken aan nieuwe onderzoeksvragen voor het EVZ. Zo helpen we elkaar naar een CO2-arme sector in 2050!

Bron: EVZ

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen