Negen tips voor gezonde mantelzorg

0
990

Ben jij naast zorgmedewerker ook mantelzorger? Dan is nog belangrijker om goed voor jezelf te zorgen. Bijvoorbeeld door het gesprek met je werkgever aan te gaan over de combinatie van werk en mantelzorg. En heb je al eens aan vervangende mantelzorg gedacht? Acht tips van IZZ om voor jezelf te zorgen en tegelijkertijd die grote steun voor de ander te blijven.

1. Praat op het werk

Met je leidinggevende, collega’s, vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker. Dan kun je samen passende oplossingen zoeken. Overleg of je flexibel kunt werken of je rooster kunt aanpassen, zodat je bijvoorbeeld wekelijks met je zorgbehoevende partner naar de fysiotherapeut kunt. Een mantelzorgmakelaar kan je helpen bij dat gesprek met je werkgever.

2. Volg de online IZZ zelfhulpmodule mantelzorg

De module ie helpt je de balans te houden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf. Je leert somberheidsklachten en overbelasting te herkennen én aan te pakken.

3. Let op je fysieke belasting

Als je mantelzorger bent is het extra belangrijk om je lichamelijke belasting zo veel mogelijk te verminderen. Volg dus de afspraken die daarover in je zorgorganisatie gemaakt zijn.

4. Schakel externe hulptroepen in

huishoudelijke hulp, een mantelzorgmakelaar voor ingewikkelde aanvragen, of een student om je vader gezelschap te houden. Check bij de gemeente, de zorgverzekeraar en je werkgever of zij kunnen bijdragen.

5. Zorg voor financiële ondersteuning

Wellicht helpt het je ook om financiële ondersteuning te krijgen voor bijvoorbeeld parkeer- en reiskosten, woningaanpassing of extra huishoudelijke hulp. De gemeente kan jou informeren over dit soort vergoedingen. Deze en meer praktische info vind je in de Wegwijzer Mantelzorg van MantelzorgNL.

6. Zorg voor overzicht

Behoefte aan overzicht in alle belangrijke gegevens van degenen voor wie je mantelzorg verleent? Binnen het IZZ ledenvoordeel kun je de digitale organizer “Mijn zaken op orde!” met korting bestellen. 

7. Denk aan verlofregelingen 

Wat jou ook kan helpen, is gebruikmaken van verlofregelingen op het werk. Denk bijvoorbeeld eens aan kortdurend zorgverlof. In 12 maanden tijd mag je maximaal 2 keer het aantal uren dat je per week werkt opnemen als kortdurend zorgverlof. Dus als je 24 uur per week werkt, heb je recht op maximaal 48 uur verlof. Je salaris wordt dan voor 70% doorbetaald. Langdurend zorgverlof is misschien ook een optie, al hoeft je werkgever je salaris dan niet door te betalen. Per 12 maanden heb je recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt. In overleg met je werkgever kun je de verlofuren spreiden.

Op de website van MantelzorgNL lees je wat er zoal aan regelingen is om werk en mantelzorg beter te  combineren.

8. Kijk naar de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning als je aanvullend verzekerd bent

Heb je een aanvullende zorgverzekering. Dan heb je recht op vergoedingen voor bijvoorbeeld vervangende mantelzorg en een mantelzorgmakelaar. Een mantelzorgmakelaar kan met je helpen met het uitzoeken van regelingen en zorg voor je aanvragen.

Een mantelzorgmakelaar kan:

  • Met jou in kaart brengen van welk probleem heb je momenteel het meeste last bij het combineren van zorg met werk?
    – Wanneer zou dit probleem geen probleem meer zijn?
    – Wat zijn de negatieve gevolgen voor je als het probleem langer blijft bestaan?
    – Aan welke oplossingen denk je zelf?
  • Helpt je verplaatsen in de positie van je leidinggevende. Het gaat om een win-winsituatie voor jou én je werkgever. Vragen die je aan jezelf kunt stellen: hoe denk je dat hij tegenover je zorgtaken en oplossing(en) staat? Welke belangen zouden bij hem een rol spelen? En wat kun je zelf doen?
  • Verwacht je weinig begrip van je leidinggevende of vind je het lastig om in gesprek te gaan? Bespreek het gesprek dan vooraf met een vertrouwenspersoon, een arboarts of bedrijfsmaatschappelijk werker, een mantelzorgmakelaar of een lokaal steunpunt mantelzorg.
  • Je werkgever attenderen op www.werkenmantelzorg.nl voor informatie over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Bron: www.mantelzorg.nl