Resultaten pilot beroepslongziekten tonen belang van uitvragen relatie werk

Werk kan een bepalende factor zijn bij het ontstaan en verergeren van longklachten. Toch wordt door artsen en verpleegkundigen niet altijd gevraagd naar blootstelling aan stoffen op het werk. De Long Alliantie Nederland (LAN) startte twee pilots waarin op longafdelingen actief werd gevraagd naar een mogelijke relatie met werk. Dit leverde belangrijke resultaten op. Om zorgverleners te helpen beroepslongziekten te signaleren, ontwikkelde de LAN in samenwerking met beroepsverenigingen de e-learning ‘Signaleren beroepslongziekten’.

Pilot signaleren beroepslongziekten

Om de zorg voor patiënten met een beroepslongziekte te verbeteren heeft de LAN, met subsidie van het Ministerie van SZW, twee pilots ‘signaleren beroepslongziekten’ opgezet. In een pilot werkten acht huisartsenpraktijken mee van zorggroep Cohesie in Noord-Limburg (eerstelijns zorg). De tweede pilot vond plaats in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam (tweedelijns zorg). In de pilots werd actief gevraagd naar een mogelijke relatie tussen klachten en werk. Hierdoor werd regelmatig een relatie met het werk gevonden. In een multidisciplinair overleg (MDO) werd werkgerelateerde casuïstiek vervolgens besproken. Hier waren zowel een bedrijfsarts als een arbeidshygiënist (arbodeskundige op het gebied van o.a. stoffen) aanwezig. Hun expertise bleek van grote toegevoegde waarde en nodig om tot een goede beoordeling te komen van werkgerelateerde casuïstiek.

Na afloop gaven de betrokken zorgverleners unaniem aan dat deze pilot tot het inzicht heeft geleid dat arbeid relevant is om te bevragen bij patiënten en mee te nemen in de zorg. Dit leidde ook tot andere adviezen. Door patiënten goed te informeren kunnen op het werk, bijvoorbeeld via de bedrijfsarts of werkgever, maatregelen worden genomen. Een goede samenwerking daarbij met de bedrijfsarts van de patiënt is essentieel. Patiënten zijn niet altijd mondig genoeg dit zelf aan te kaarten, uit angst hun baan te verliezen. Zorgverleners kunnen hierbij ondersteunend zijn door patiënten te wijzen op de mogelijkheden die er zijn.

De resultaten zijn terug te lezen in het rapport “Pilots signaleren beroepsziekten”, waarin ook een managementsamenvatting is opgenomen: www.longalliantie.nl/beroepslongziekten.

Geaccrediteerde E-learning ‘Signaleren beroepslongziekten’

In de e-learning ‘Signaleren beroepslongziekten’ leren artsen en andere zorgverleners welke vragen zij kunnen stellen om werkgerelateerde problematiek vast te stellen, wat nodig is om patiënten hierbij op een goede manier te begeleiden en welke verwijsmogelijkheden er zijn. De e-learning is geaccrediteerd voor 2 punten door ABAN (ABC1, NVALT en AbSg), NVvPO, V&V, VSR en KABIZ (longfunctieanalisten). De e-learning is gratis te verkrijgen via de webshop van Bohn Stafleu van Loghum (BSL): www.bsl.nl/beroepslongziekten

Bron: Long Alliantie Nederland

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen