Tienduizenden arbeidsmigranten moeilijk te bereiken voor vaccinatie

Tienduizenden arbeidsmigranten zijn, vanwege het ontbreken van adresgegevens, moeilijk te bereiken voor vaccinatie. Als brancheorganisatie voor uitzendorganisatie stellen wij voor om uitzenders te laten helpen bij de vaccinatiecampagne voor arbeidsmigranten. We vinden dat deze groep mensen geen tweederangs burgers zijn en voelen ons medeverantwoordelijk voor hun gezondheid en veilige woon- en werkomstandigheden. Dit aanbod doet ABU in een brief aan de ministers van VWS, SZW en BZK.

Probleem is dat arbeidsmigranten vaak lastig zijn te bereiken: ze staan niet altijd geregistreerd bij de gemeentes waar ze wonen én zijn vaak de Nederlandse taal niet machtig. Dit vraagt om maatwerk in de vaccinatiecampagne, waarvoor de ABU een aantal oplossingen biedt.

Eén van die voorgestelde oplossingen is de mogelijkheid om arbeidsmigranten groepsgewijs te laten vaccineren: op de priklocaties of op de huisvestingslocaties. Dan weten we zeker dat zoveel mogelijk arbeidsmigranten die in Nederland een vaccinatie willen die ook kunnen krijgen. Een andere mogelijke oplossing is dat arbodiensten die werken voor de betrokken uitzenders de vaccinatie ter hand mogen nemen.

ABU-leden die arbeidsmigranten bemiddelen, bieden aan om de communicatie van de overheid over het belang van vaccineren en de planning van de campagne te ondersteunen. Onder andere door de informatie van de overheid te verspreiden onder deze groep en de inzet van eigen native speakers en tolken. De ABU roept de betrokken ministers op om in overleg te gaan en de uitvoering snel ter hand te nemen.

Zie de bijlage voor zes voorstellen van ABU voor een succesvolle vaccinatiecampagne van arbeidsmigranten.

Jurriën Koops, directeur van ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen