Door indicerend wijkverpleegkundige opgestelde indicatie is leidend. Er kunnen niet meer uren worden toegekend dan zijn geïndiceerd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), hoogte indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen.

Bindend advies GcZ, 7 mei 2021, SKGZ202001768

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen Uitkomst: Afgewezen Datum uitspraak: 7 mei 2021 Datum publicatie: 7 mei 2021 Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb De door de indicerend wijkverpleegkundige opgestelde indicatie is leidend. Er kunnen niet meer uren worden toegekend dan zijn geïndiceerd.

Verzoekster ontvangt al jarenlang een PGB vv. In 2019 was dit op basis van 19 uren en 30 minuten Persoonlijke Verzorging per week. Voor het jaar 2020 is een nieuwe aanvraag gedaan voor een vergelijkbaar aantal uren. De ziektekostenverzekeraar heeft telefonisch contact opgenomen met de indicerend wijkverpleegkundige en heeft vervolgens de aanvraag afgewezen, omdat geen huisbezoek was afgelegd. Hierna werd een nieuwe aanvraag gedaan, waarin de indicatie werd bijgesteld naar 17 uren en 30 minuten Persoonlijke Verzorging per week. Ook op deze nieuwe aanvraag heeft de ziektekostenverzekeraar afwijzend beslist. Er heeft opnieuw telefonisch contact plaatsgevonden met de wijkverpleegkundige. Deze heeft toen de indicatie bijgesteld naar 7 uren Persoonlijke Verzorging per week. Deze uren zijn door de ziektekostenverzekeraar aan verzoekster toegekend. Verzoekster wil dat de ziektekostenverzekeraar haar meer uren zorg toekent. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. De laatst gestelde indicatie is leidend, ook als deze vooraf is gegaan door een overleg tussen de ziektekostenverzekeraar en de wijkverpleegkundige. Als verzoekster het hiermee niet eens is, kan zij een andere wijkverpleegkundige vragen voor de toekomst een nieuwe indicatie te stellen. Dat de wijkverpleegkundige door de ziektekostenverzekeraar onder druk zou zijn gezet, is door verzoekster niet aannemelijk gemaakt.

document6

Bron: SKGZ