Zorgverzekeraar mag niet beslissen welke zorg door netwerk van verzekerde moet worden geleverd #pgb#zvw

Hans Van Der Knijff • 1ste voorlichter en adviseur stakeholders Per Saldo 13 u • 13 uur geleden Bindend advies en geldend voor alle zorgverzekeraars: “De ziektekostenverzekeraar mag niet beslissen welke zorg door het netwerk van een verzekerde moet worden geleverd.” #pgb#zvw

Bindend advies GcZ, 30 april 2021, SKGZ202002103

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen Datum uitspraak: 30 april 2021 Datum publicatie: 3 mei 2021 Verblijf, verpleging, verzorging, Zvw-pgb De ziektekostenverzekeraar hoeft geen PGB vv toe te kennen voor zorg waarvan de geneeskundige context onvoldoende is onderbouwd. De ziektekostenverzekeraar mag niet beslissen welke zorg door het netwerk van een verzekerde moet worden geleverd.

De ziektekostenverzekeraar hoeft geen PGB vv toe te kennen voor de zorg die is geïndiceerd voor de ondersteuning bij het eten en drinken, omdat de geneeskundige context van deze zorg onvoldoende is onderbouwd. De ziektekostenverzekeraar dient wel een PGB vv toe te kennen voor de zorg die is geïndiceerd voor het voorkomen van verslikking bij eten en drinken. Ook moet de ziektekostenverzekeraar een PGB vv toekennen voor hulp bij het innemen van medicatie, nu de geneeskundige context van deze zorg vast staat en het niet aan de ziektekostenverzekeraar is te bepalen welke zorg al dan niet van het netwerk van verzoeker mag worden verwacht.

document3

Bron: SKGZ via Hans Van Der Knijff • 1ste voorlichter en adviseur stakeholders Per Saldo