‘Oplossingen voor knelpunten thuiszorg liggen klaar’

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) meldde deze maand dat een deel van de 1,2 miljoen thuiswonende 75-plussers geen goede zorg krijgt wegens ‘hardnekkige’ knelpunten. Simpel gezegd is het zorgstelsel voor ouderen zo ingewikkeld dat het moeilijk is om een volledig overzicht te krijgen van de verschillende zorgdomeinen en welke geldpotjes er allemaal zijn. Bij de uitvoering van zorg zijn zo veel instanties betrokken, dat de zorgprofessionals vaak zelf ook niet weten hoe het precies zit, wat er mogelijk is en waar ze kunnen aankloppen.

Oplossing

De oplossing voor deze knelpunten ligt in domein overstijgende samenwerking. Het ministerie van VWS werkt aan een wetswijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz). Die wijziging is mede geïnformeerd door pilots met domein overstijgende samenwerking in Dongen, Ede en Hollandseveld die Vilans als kennisorganisatie heeft helpen uitvoeren. In die pilots heeft het ministerie de rol van zorgkantoren, de financiers van de Wlz, vergroot zodat zij kunnen investeren in preventieve maatregelen in andere zorgdomeinen. Dat behelst het wetsvoorstel ook.

Investeren in andere zorgdomeinen is nu niet mogelijk omdat de financieringsstromen tussen de zorgdomeinen wettelijk strikt gescheiden zijn. Dit is volgens ons een goede oplossingsrichting want zorgkantoren zouden na deze wijziging bij hun investeringen in preventie kunnen samenwerken met andere financiers zoals zorgverzekeraars en gemeenten zodat de middelen beter de behoeften van cliënten kunnen volgen. Deze wijziging biedt positieve stimulans voor zorgkantoren om domeinoverstijgend samen te werken en te waarderen – ook in financiële zin – dat zorg- & welzijnsaanbieders meer preventieve maatregelen in kunnen zetten om het langer thuis wonen te bevorderen.

De cliënt

Het allerbelangrijkste hiervan is uiteraard wat dit voor de cliënt betekent. Die merkt door deze wijziging echt dat zijn of haar zorg integraal wordt geleverd en niet meer vanuit allerlei verschillende eilandjes. Met andere woorden wordt de zorg hierdoor dus persoonsgericht, meer inspelend op wat de cliënt individueel nodig heeft.

Hoop

Wij hopen en verwachten dat een heel groot deel van de knelpunten in de ouderenzorg thuis met persoonsvolgende bekostiging en domeinoverstijgende samenwerking zijn op te lossen. De pilots in Dongen, Ede en Hollandseveld van VWS uitgevoerd door programma Waardigheid en Trots op Locatie hebben dit ook al aangetoond.

Rian van de Schoot is Directeur Advies en Implementatie Vilans

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente artikelen

Stop thuishulp veroorzaakt toename eenzaamheid ouderen

Clientondersteuning Healthy Ageing Mantelzorg & Mantelzorgmakelaar - 26 juni , 2020 - 07:50

Mantelzorgmakelaar: na 10 jaar overal in Nederland

Clientondersteuning Mantelzorg & Mantelzorgmakelaar Wmo & WLZ - 13 september , 2016 - 01:07

Factsheet ‘Hoe combineer je werk en mantelzorg in tijden van corona?’

Clientondersteuning Mantelzorg & Mantelzorgmakelaar Zorg & Werk - 14 april , 2020 - 08:23