Tijgermug op vijf locaties, Kamer vraagt opnieuw om openheid

Dit jaar is de tijgermug al in vijf gemeenten gesignaleerd: in Amstelveen, Assen, Lelystad, Moerdijk en Sittard. Op Schiphol is een onbekend aantal gelekoortsmuggen gevonden. Ondanks een uitspraak van de Raad van State weigert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de exacte locaties bekend te maken. Onlangs heeft de Tweede Kamer de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opnieuw gevraagd om openheid over de locaties.

Virusziekten en parasieten

De tijgermug is een uit Azië afkomstige mug die meer dan 20 virusziekten en parasieten kan verspreiden naar mens en dier, waaronder dengue, chikungunya, zika, verschillende vormen van encefalitis (hersenontsteking) en hartworm.  Bekende invoerroutes zijn de import van het sierplantje Lucky bamboo uit China en invoer van gebruikte autobanden uit allerlei delen van de wereld waar de tijgermug – juist door het internationale transport van gebruikte banden! – inmiddels gevestigd is. 

Volgens stichting platform Stop invasieve exoten gaat het bij de vondsten van dit jaar vrijwel zeker om twee bedrijven die gebruikte banden importeren (in Assen en in Lelystad) en een importeur van Lucky bambooplantjes in Amstelveen. De vondst in Sittard betreft waarschijnlijk het restant van een populatie van vorig jaar, toen daar 373 tijgermuggen werden gevonden. De vondst in Moerdijk is waarschijnlijk gedaan op een parkeerplaats met veel internationaal vrachtverkeer.

Geen enkele reden om geheim te houden

De Raad van State heeft in 2019 vastgesteld dat er geen enkele reden is om de namen van de bedrijven waar tijgermuggen worden gevonden geheim te houden, omdat het milieu-informatie betreft. Toch maakt de NVWA op haar website alleen de gemeente en woonwijk bekend. Vlak voor het reces heeft Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 daarom voor de derde keer aan de minister van LNV (die verantwoordelijk is voor de NVWA) een aantal vragen gesteld over het gebrek aan openheid. Zo vraagt hij: “Bent u het eens met de stelling dat, door het zo vaag te houden, de NVWA de bewoners bewust ontwetend houdt over de precieze locatie?”

Ook vraagt hij:  “Bent u het ook eens met de stelling dat er – gelet op de uitspraak van de Raad van State – geen reden is om de bedrijfsnaam dan wel (een deel van) de X- en Y-coördinaten niet actief bekend te maken, en er bovendien uit oogpunt van de gewenste transparantie van de overheid alle reden is om deze gegevens wel bekend te maken? Zo nee, waarom niet?”

Aangetroffen aantal muggen

Na de eerdere Kamervragen vermeldde de NVWA sinds begin dit jaar op de website het aantal muggen dat was aangetroffen. Volgens Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform, een goede ontwikkeling, want het aantal gevangen muggen kan iets zeggen over de mate van verspreiding en kans op vestiging. Maar de vangstdatum werd niet vermeld.

“Bent u bereid om op de website naast het aantal muggen ook de datum te noemen waarop de vondst is gedaan,“  vroeg De Groot toen. Sinds die tijd vermeldt de NVWA op de site wel de datum, maar niet meer de aantallen.

Waar is de NVWA mee bezig?

Reinhold: “Ik vraag me wel eens af, waar is de NVWA mee bezig?” Het platform heeft inmiddels voor de zoveelste keer bij de NVWA een verzoek ingediend op grond van de Wet  openbaarheid van bestuur, om de exacte locaties boven tafel te krijgen. En de aangetroffen aantallen.

“Bent u van mening dat de huidige handelswijze van de NVWA onnodig veel gedoe oplevert en een enorme verspilling van tijd is […]?”, zo vroeg De Groot aan de minister. Reinhold: “Ik ben heel benieuwd naar het antwoord!”

Bron: stichting platform Stop invasieve exoten

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen