Zorgprofessionals aan Zet

Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg maakt gegevens over kwaliteit van zorg toegankelijker voor zorgprofessionals

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 2,25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project ‘Zorgprofessionals aan Zet’ van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg en beroepsverenigingen Verenso en V&VN. Het project, dat 4 jaar duurt, maakt gegevens over de kwaliteit van zorg beter toegankelijk voor zorgverleners en cliënten in de ouderenzorg. Het project vermindert de bureaucratische last voor onderzoek, verbetert de terugkoppeling naar de praktijk, en verbindt verschillende soorten data om zo een completer beeld te schetsen van de kwaliteit van ouderenzorg. Er zullen voor het onderzoek niet alleen data worden gebruikt uit de regio, maar ook van zorgorganisaties buiten Limburg.

Minder administratie en concrete verbeteringen
Door het project moeten bestaande zorg- en behandeldossiers beter ingezet worden voor onderzoek. Nu houden zorginstellingen vaak aparte registraties bij van kwaliteitsindicatoren van de zorg. Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse registratie van kwaliteitsindicatoren in het kader van de door de AWO-L verrichte Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ). Dit moet straks minder of niet meer nodig zijn. Veel van de gegevens worden al geregistreerd binnen de dossiers van cliënten en een juiste koppeling kan veel werk uit handen nemen.

Volgens prof dr. Jos Schols, projectverantwoordelijke en hoogleraar ouderengeneeskunde binnen de AWO-L, is de registratie nu nog een belangrijk struikelpunt voor zorgprofessionals om zelf aan de slag te gaan met kwaliteitsinformatie: “Op dit moment ervaren veel zorgprofessionals het apart registreren van allerlei kwaliteitsindicatoren voor onderzoek vooral als een bureaucratische last. Zeker ook omdat ze vaak maar weinig terug horen over de resultaten en deze nog veel te weinig gebruikt worden als concrete basis voor activiteiten gericht op verbetering van de zorg”.

Doel is om onderzoeksresultaten in te zetten voor leer- en verbeteractiviteiten die zorgteams en cliënten daadwerkelijk ondersteunen. Zorgprofessionals zijn in het nieuwe project van AWO-L in de lead: zij geven aan in welke vorm ze de resultaten graag terugzien. Met begeleiding van de onderzoekers gaan de professionals zelf aan de slag met de indicatoren: hoe kunnen zij deze zelf inzetten in hun omgeving en praktijk om tot daadwerkelijke verbetering van de zorg te komen?

Een completer beeld van kwaliteit
Tenslotte wordt gekeken of het mogelijk is om met gegevens uit verschillende registraties over de kwaliteit van zorg, werk en financiën een completer beeld van de kwaliteit van de ouderenzorg te schetsen.  Binnen de AWO-L is er veel kennis over de kwaliteit van de basiszorg vanuit de jaarlijkse LPZ-metingen. In het nieuwe project zal ook nagegaan worden hoe deze gegevens beter kunnen aansluiten op niet numerieke data, zoals ervaringen van cliënten of familieleden met de zorgverlening en gegevens over medewerkerstevredenheid. Zo wordt ook deze informatie kan worden meegenomen in kwaliteitsverbetering op de werkvloer.

Hoe dit de praktijk gaat helpen? “Op deze manier worden zorgprofessionals beter ondersteund om zelf met kwaliteitsinformatie aan de slag te gaan en de zorg te verbeteren. Het wordt duidelijker wat een echte ‘best practice’ is in welke situatie, vertelt Schols. “Uitkomsten op bepaalde kwaliteitsindicatoren worden van context voorzien doordat ze worden aangevuld met andere belangrijke gegevens, zoals ervaringen van cliënten en verwanten. Daarmee kunnen professionals beter onderbouwd de oorzaak van eventuele problemen aanpakken”.  Zoeken naar oplossingen op maat dus, zodat zorginstellingen en –professionals zelf aan de slag kunnen met de gegevens.

Het project ‘Zorgprofessionals aan Zet’ wordt uitgevoerd samen met de beroepsverenigingen Verenso en V&VN. Andere belangrijke samenwerkingspartners in het project zijn: de landelijke Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO), Vilans, LOC Waardevolle zorg, de Patiëntenfederatie Nederland en Burgerkracht Limburg.

Bron: Universiteit Maastricht

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen