ActiZ neemt niet deel aan programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ)

Verhoging loonruimte zorgpersoneel is onbespreekbaar voor het kabinet

ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties neemt geen deel aan het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ). Met het programma wil het ministerie van VWS het werkplezier van zorgmedewerkers vergroten en de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst garanderen. Wat ActiZ betreft kan dit niet zonder over de achterstanden in salaris van zorgmedewerkers te spreken. ‘Een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg is onmogelijk als verbetering van salarissen in de zorg voor het kabinet onbespreekbaar is.’

‘We blijven ons als ActiZ maximaal inzetten voor goed werkgeverschap’, geeft voorzitter Anneke Westerlaken aan, ‘en dus kunnen we bij het op één zetten van medewerkers, zoals we de cao hebben afgesproken, niet om het feit heen dat het loongat gedicht moet worden.’ Een groot deel van de zorgmedewerkers verdient fors minder salaris ten opzichte van mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau in de publieke sector en de commerciële sector, 6% tot 9% minder. ‘We kunnen als sector de loonachterstand simpelweg niet zelf wegwerken, daar heeft het ministerie een grote rol in. Dat dichten van de loonkloof bleek en blijft onbespreekbaar. Daarmee biedt het programma weinig tot niets nieuws en zien we geen aanleiding om te participeren.’ Eerder al liet vakbond FNV weten geen trek te hebben in een nieuw overlegcircus.

Medewerker op één


Ook zonder TAZ-programma zet ActiZ zich in voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Werkgevers en vakbonden zijn in de VVT al bezig opleidingen aan te passen; meer module-gericht en flexibeler om zo beter aan te sluiten op de behoeften van studenten, zij-instromers en herintreders. Ook wordt gewerkt aan verbetering van zeggenschap van verzorgenden en verpleegkundigen over werkuren, roosters en inhoud van het werk, aan de opleidingsfunctie in de wijkverpleging  en het reguleren van de inzet van zzp’ers in de zorg. ActiZ blijft zich samen met vakbonden inzetten voor deze verbeteringen voor medewerkers.

Geen meerwaarde


Daar waar het programma TAZ juist wel meerwaarde zou kunnen leveren, bijvoorbeeld bij het wegnemen van BTW-kosten bij regionale samenwerking, het verminderen van regeldruk, het meer werken laten lonen en betaalde tijd voor professionele ontwikkeling, worden juist geen concrete maatregelen aangekondigd. Het niet deelnemen aan het programma TAZ betekent voor nu dat ActiZ niet deelneemt aan het bestuurlijk overleg arbeidsmarkt waar naast het programma ook de arbeidsmarktparagrafen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (Wozo) worden besproken.


Toekomst zorg voor ouderen

De zorg voor ouderen verandert de komende jaren drastisch. Het aantal ouderen in Nederland stijgt hard, evenals het aantal mensen dat zorg vraagt. ‘De zorgvraag groeit harder dan de arbeidsmarkt aankan’, aldus Westerlaken. ‘We hebben in Nederland geen arbeidsmarktprobleem, maar een zorgvraag-overschot.’ Het is reden voor ActiZ om wel de beweging in het Integraal Zorgakkoord te steunen: de groeiende vraag naar zorg kan niet anders dan betekenen dat het sociaal domein en de eerstelijnszorg versterkt moeten worden. ‘De zorg voor ouderen kan en moet anders en daar werkt ActiZ samen met anderen aan.’

Bron: ActiZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen