Patiëntinformatie van kanker.nl nu beschikbaar via BeterDichtbij

Artsen en verpleegkundigen kunnen vanaf nu de informatie van online platform kanker.nl eenvoudig en veilig delen met hun patiënten via BeterDichtbij. Dankzij een slimme integratie, is de informatie over kanker, de behandeling ervan en over leven met kanker zo direct beschikbaar.

Met de uitbreiding van BeterDichtbij met de betrouwbare informatie van kanker.nl, kunnen oncologiezorgverleners op het juiste moment hun patiënten met betrouwbare en relevante informatie ondersteunen. De informatie is eenvoudig beschikbaar in het BeterDichtbij platform. Zorgverleners kunnen met één druk op de knop het juiste artikel van kanker.nl selecteren en delen met de patiënt; op dezelfde plek kunnen zij ook content van Thuisarts.nl, Indiveo medische animaties en hun eigen standaardberichten selecteren.

Betrouwbare informatie op meerdere plekken

“Dat de informatie van kanker.nl aangeboden wordt in de BeterDichtbij app, is vooral van meerwaarde voor patiënten en voor zorgverleners”, aldus Chris van Vlissingen, directeur van Stichting kanker.nl. “Wij vinden het belangrijk dat de informatie die we samen met artsen hebben ontwikkeld op zoveel mogelijk plekken vindbaar is. Met de samenwerking met BeterDichtbij zijn we dan ook erg blij want het zorgt ervoor dat we onze informatie ook letterlijk ‘dichterbij’ de patiënt brengen. Zo bereiken we meer mensen. Deze samenwerking vergroot de mogelijkheid voor mensen die kanker hebben om zich goed te informeren. En daar staan wij als Stichting kanker.nl voor”.

Meer gemak en betere voorbereiding op consult

Godfried Bogaerts, algemeen directeur van BeterDichtbij: “De samenwerking met kanker.nl past bij onze visie op gemak en service. Als veelgebruikte dienst in de zorg werken we samen met andere partijen die door de sector als autoriteit op hun gebied worden gezien, hier hoort kanker.nl ook bij. Als je in je leven te maken krijgt met kanker speelt naast alle informatie die op je afkomt emotie een grote rol. Met BeterDichtbij helpen we patiënten en zorgverleners om dit bij elkaar te brengen. Via jouw zorgverlener de informatie die voor jou relevant is, op het juiste moment en de mogelijkheid om er nog vragen over te stellen en goed contact te houden.” De informatie van kanker.nl is voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij oncologietrajecten beschikbaar. Zij bepalen zelf welke informatie ze delen met hun patiënten.

Over BeterDichtbij

BeterDichtbij is het communicatieplatform voor de zorg. Opgezet door en in eigendom van de ziekenhuizen in Nederland. Steeds meer zorgorganisaties zetten de dienst in voor eenvoudig en veilig contact met patiënten. Zij stellen BeterDichtbij beschikbaar voor vragen van de patiënt, en ook voor voorlichting, (automatische) herinneringen, begeleiding en uitleg bij uitslagen. In 42 ziekenhuizen en zorgorganisaties wordt BeterDichtbij momenteel ingezet. In totaal zijn 20.000 zorgverleners met ruimte 400.000 patiënten digitaal in contact momenteel. Het aantal gebruikers groeit snel verder.

Over Stichting kanker.nl

Kanker.nl is het informatieplatform voor patiënten met kanker, (ex-)patiënten en hun naasten. Het doel is het bevorderen van de kwaliteit van leven door een betrouwbare, kwalitatief goede en toegankelijke informatievoorziening. Kanker.nl biedt betrouwbare informatie over kanker, behandelingen, lopende klinische studies, zorgaanbod en gevolgen van kanker. Ook kunnen mensen hun ervaringen delen met anderen. Inmiddels telt kanker.nl elk maand ruim 550.000 unieke bezoekers, 30.000 deelnemers en zo’n 1.250 bloggers. Deze combinatie van diensten helpt mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten meer grip te krijgen op hun situatie en afgewogen keuzes te maken. Dit kan de kwaliteit van leven en de samenwerking met de behandelaars verbeteren. Meer informatie is te vinden op kanker.nl/overi

Bron: BeterDichtbij

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen