Dementiezorg heeft actieve rol van gemeenten nodig

Door bureaucratie lukt het zorgverleners die dementiezorg regelen niet altijd om de juiste hulp voor cliënten te vinden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder ruim tweehonderd zogenoemde casemanagers.

Casemanagers zijn een essentiële en cruciale schakel in de dementiezorg. Ook in het realiseren van zinvolle daginvulling voor mensen met dementie. Casemanagers hebben mandaat, tijd en vertrouwen nodig om hun werk te doen en zouden daarbij niet gehinderd moeten worden door onnodige bureaucratie. Gemeenten kunnen hier een actieve rol in spelen door casemanagement en uitvoering van de Wmo, waaronder indicatiestelling, nauw op elkaar aan te laten sluiten.

Lokaal en regionaal zijn er veel mogelijkheden voor zinvolle daginvulling. Nieuwe activiteiten zijn soms niet per se nodig. Naast de klassieke dagbesteding (vaak georganiseerd vanuit zorg- of welzijnsaanbieders) is er in alle gemeenten een breed scala aan vrijetijdsactiviteiten in de wijk, in eigen dorp of stad of in de regio. Ook blijkt in gesprekken met bedrijven, sociale ondernemers of buurtinitiatieven dat ze bereid zijn om hun steentje bij te dragen. Soms zijn deze activiteiten niet (specifiek) ingericht op mensen met dementie, maar kunnen ze wel vrij eenvoudig geschikt gemaakt worden.

Onderbenutting van bestaande mogelijkheden voor daginvulling komt deels ook door onbekendheid met het aanbod bij formele en informele ondersteuners. Het scala aan mogelijkheden moet voor hen vindbaar, duidelijk en toegankelijk zijn. Burger- en buurtinitiatieven zijn belangrijk om te betrekken bij het aanbieden van laagdrempelige dagactiviteiten in de wijk, maar deze initiatieven willen zoveel mogelijk autonomie over hun initiatief behouden met zo weinig mogelijk invloed vanuit gemeenten of welzijnsorganisaties.

Ga daarom als gemeente bij weerstand in gesprek met organisaties over waar het knelt en kijk of daar iets aan te doen is, door bijvoorbeeld aan bedrijven of organisaties cursussen rond dementie aan te bieden, te zorgen voor professionele begeleiding of regels te versoepelen. Luister naar partijen die weerstand tonen en probeer gezamenlijk te kijken naar wat zij kunnen en willen bijdragen aan de broodnodige innovatie van de dagactiviteiten en maak daarover indien mogelijk concrete afspraken bij contractbesprekingen. Daarmee kunnen gemeenten soms zonder al te veel extra financiële middelen al veel realiseren.

Hans Alderliesten, Projectleider & strategisch adviseur, Movisie.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen