Minister Helder reageert op Kamervragen over maximumnorm zzp’ers in de zorg en gedragscode bemiddelingsbureaus

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft vandaag antwoord gegeven op de Kamervragen die gesteld waren naar aanleiding van het bericht ‘Helder wil maximumnorm zzp’ers en gedragscode bemiddelingsbureaus’. De vragen waren ingediend door het Tweede Kamerlid Dijk van de Socialistische Partij (SP).

In haar antwoorden licht de minister haar visie toe op de huidige situatie omtrent zzp’ers in de zorg en de maatregelen die zij wil treffen om deze kwestie aan te pakken. De vragen hadden onder andere betrekking op het percentage zzp’ers in de zorg, schijnzelfstandigheid, de rol van bemiddelingsbureaus en private equity, en maatregelen om de situatie te verbeteren.

Op de vraag naar het huidige percentage zzp’ers in de zorg en het aantal schijnzelfstandigen antwoordde de minister dat er in 2022 in de sector zorg en welzijn smal zo’n 8,3% zzp’ers waren op een totaal van 1.486.000 werkzame personen. Het precieze aantal schijnzelfstandigen was echter niet uit de beschikbare data te destilleren, en het ministerie beschikte niet over deze specifieke cijfers.

De minister benadrukte in haar antwoorden de complexe aard van het vraagstuk en het belang van goed werkgeverschap om het personeelsverloop en de overstap naar zzp-schap te beheersen. Ze erkende dat een groeiend aantal zzp’ers in de zorg de druk op het bestaande personeel vergroot en dat het van essentieel belang is om deze vicieuze cirkel te doorbreken om de balans tussen vaste en flexibele krachten te herstellen.

Op de vraag naar de kosten die gepaard gaan met de inzet van zzp’ers in de zorg, inclusief bemiddelingskosten, gaf de minister aan dat het CBS gegevens van 2021 rapporteerde waaruit bleek dat ruim 4 miljard euro aan kosten voor personeel dat niet in loondienst was in de vijf grootste zorgsectoren werd uitgegeven. De exacte kosten die aan bemiddelingskosten werden besteed, waren echter niet bekend.

Wat betreft de plannen om de rol van bemiddelingsbureaus en private equity aan te pakken, gaf de minister aan dat ze in gesprek was met verschillende partijen om een gedragscode te ontwikkelen die intermediairs en bureaus sturing geeft in het streven naar een evenwichtige arbeidsmarkt in de zorg. Over maatregelen met betrekking tot private equity en winstbeperking bij bemiddelingsbureaus liet de minister weten dat deze vraagstukken in de toekomst door een volgend kabinet zouden worden aangepakt.

Tot slot benadrukte de minister het belang van goede arbeidsomstandigheden en werkgeverschap om het werken in loondienst aantrekkelijk te maken. Ze wees op verschillende initiatieven binnen het programma ‘Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn’ die tot doel hebben de balans tussen vaste en flexibele medewerkers te herstellen en de aantrekkelijkheid van het werken in de zorg te vergroten.

Met haar uitgebreide antwoorden heeft minister Helder getracht de zorgen omtrent zzp’ers in de zorg en de rol van bemiddelingsbureaus te adresseren en haar visie op de benodigde maatregelen helder uiteen te zetten. Het is nu aan de Kamer om deze antwoorden te beoordelen en eventuele verdere stappen te bespreken.

Bron: Tweede Kamer

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Geef een reactie

Recente artikelen